215_12_11-13_vallaspedagogia_posticum

Valláspedagógiai továbbképző a Posticumban

Valláspedagógiai továbbképzőt szerveznek az Egyházmegyei Katekétikai Központ felelős vezetői 2015. december 11-13. között, a nagyváradi Posticumban. A továbbképző előadói, Franz Kett és Dr. Cyril Tomáš Havel, a következő három témát dolgozzák fel a Kett-módszer segítségével: a napkeleti bölcsek hódolata, menekülés Egyiptomba, Jézus bemutatása a templomban.

Az értelemorientált, egységes pedagógia lényegét így fogalmazza meg Franz Kett:„Ez a valláspedagógia az egész ember nevelésére irányul. A gyermekre egészként tekint és egészként szólítja meg: az értelmét, az érzelmeit és a képességeit, azaz a fejét, a szívét és a kezét. A beszéd mellett a képalkotást is felhasználja, és arra fekteti a hangsúlyt, hogy az élmények az érzékszerveket is bevonják a tanulás folyamatába. Ez a módszer pozitív képekkel dolgozik, amelyek reményteljes jövőképet sugallnak, és gyógyító erőket mozgatnak.”

A továbbképzésen részt vesznek nagyváradi, gyulafehérvári, pécsi, temesvári egyházmegyés hitoktatók és pedagógusok, így ez egy nemcsak egyházmegye határain, hanem ország határain átnyúló rendezvény is egyben.

A három napot átölelő programot egyúttal közös ünnepre hangolódásnak, és a módszer itthoni népszerűsítéséről való együttgondolkodási lehetőségnek is szánják a szervezők.