Megnyílt a Szent Kapu a Székesegyházban

Megnyílt a Szent Kapu a Székesegyházban

Ferenc pápa szándéka szerint 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén vette kezdetét a Katolikus Egyházban az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve, amely 2016. Krisztus Király ünnepén zárul majd. Ebből az alkalomból, az egyházmegye történelmében először, a nagyváradi római katolikus székesegyházban is Szent Kaput nyitottak, az Isteni Irgalmasság Kapuját.

A zarándokok fogadásával és imádságos ráhangolódással kezdődött az ünnepi program 2015. december 13-án, vasárnap 15.00 órakor. A kapu megnyitása az ezt követő ünnepélyes szentmise keretében történt 16.00 órától. A szentmise főcelebránsa Piero Marini érsek, Szent II. János Pál pápa egykori szertartásmestere volt, aki egy nappal korábban a görög katolikus székesegyházban nyitott szent kaput, Virgil Bercea püspök meghívására. A szentmise bevezető részében Böcskei László megyéspüspök ismertette a több száz jelenlevő zarándokkal az ünnep lényegét és jellegzetességét, elmondta, hogy ez az Isteni Irgalmasság útján való egy éves zarándoklatnak  a kezdete. Egy kegyelmi időszak kezdődött az egyház életében, amely remélhetőleg sok áldásnak lesz a forrása. A rendkívüli szentév alkalmából a történelemben először Szent Kapuk nyílhatnak az egyházmegyékben, így a váradi Székesegyházban is. VIII. Bonifác pápa által 1300-ban meghirdetett első szentév óta számolják a jubileumokat, előbb száz, majd ötven, és huszonöt évente hirdettek ilyet. Eddig összesen 26 jubileumi szentév volt. Rendkívüli időkben, helyzetekben lehetőség volt és van rendkívüli szentévek meghirdetésére is. Ilyen alkalom adódott 1933-ban, megváltásunk 1900-ik évfordulója, illetve 1983-ban, Krisztus kereszthalálának és feltámadásának 1950-ik évfordulója alkalmából. A legutóbbi jubileumi szentév 2000-ben volt, és II. János Pál pápa rendelte el. A mostani rendkívüli szentév 2015. december 8. és 2016. november 20. között zajlik, ebben az évben tekintetünket különösképpen az irgalmasság Atyja felé fordítjuk, megköszönve neki életünket, irgalmasságát, ajándékait.

A főpásztor bevezető gondolatait Szent Lukács könyvéből való evangéliumi rész felolvasása követte, majd Pék Sándor esperes olvasta fel a Misericordiae Vultus első és harmadik pontját. Fodor József általános helynök körmenetre hívta a híveket a székesegyház oldalbejáratán át, a főbejárathoz, ahol Piero Marini érsek, Virgil Bercea és Böcskei László püspökök megnyitották az erre a célra kijelölt Isteni Irgalmasság Kapuját.

Olasz nyelvű homíliájában, amelyet Kovács F. Zsolt irodaigazgató fordított magyarra, a vendég főpásztor hangsúlyozta: a kapun való átlépés azt jelenti, hogy valamit kint hagyunk, és belépünk egy olyan helyre, amely új közösségeket varázsol szívünkbe. Az ókorban, amikor az uralkodó egy városba látogatott, adventus dominiről beszéltek. Nekünk, keresztényeknek ez Urunk érkezését jelenti. Számunkra tehát az advent jövetel: egyrészt Jézus jön felénk, másfelől pedig az egyház várja az érkezőt. Krisztus tanítványaiként valahányszor kinyitjuk templomaink kapuit, fel kell fedezzük – Ferenc pápa szerint – az Atya irgalmának mélységét, aki mindenkit elfogad, és mindenki elé személyesen siet. A Szent Kapun való átlépés éreztesse meg velünk, hogy mi is részesülünk a szeretetnek és a gyöngédségnek ebben a misztériumában. Adjunk fel minden félelemmel és szorongással, mert ezek nem illenek azokhoz, akik szeretve vannak. Éljük át inkább a mindent átalakító kegyelemmel való találkozás örömét.

Az ünnepi szentmise végén Piero Marini érsek látogatásának emlékéül, Böcskei László megyéspüspök egy Bogdánffy ezüst érdemérmet adott át a vendégnek.

Az év folyamán havi rendszerességgel, az egyházmegye plébániáinak hívei előre meghatározott beosztás szerint fognak a székesegyházhoz zarándokolni, ahol lehetőségük lesz a Szent Kapu küszöbét átlépni, a meghatározott feltételek mellett teljes búcsút nyerni.

 

KÉPSOROZAT