2015_12_20_betlehemi_lang_szilagysomlyo

Igazi világosság a hamis világosság között

Napjainkban fényözönben, fényáradatban élünk. A karácsonyi ünnepek közeledtével pedig ez a fényözön és fényáradat még nagyobb méretekben tapasztalható meg. Ennek ellenére mégis elmondhatjuk, hogy körülöttünk nagy sötétség uralkodik. A sok fény gyakran szétzilálja az embereket, közösségeket. Régebben egy pislákoló gyertya vagy a kályhából kilopakodó kis fénnyaláb maga köré gyűjtötte az embereket és meghitté tette az együttlétet. Napjainkban pedig a sok fény eltávolítja, rideggé teszi az embereket, emiatt „sötétségben” kezdenek el élni. Ez a sötétség sajnálatos módon érzelmi, lelki és hitbeli síkon is tapasztalható. 

Idén is, mint a múltban már sok alkalommal Betlehemben meggyújtották a békelángot, mely az Igaz fény születésének a szimbóluma és hírnöke. Cserkészek és mások  közreműködése révén, ezt a lángot szétosztották szerte a világon, így a ministránsok kíséretében eljutott Szilágysomlyóra is. Több szép korú személyhez is elvitték az igazi fényt december hónap második felében.

A láng átadása után a fiatalok énekeltek és imádkoztak, törekedtek ez által is mindannyian jobban ráhangolódni Karácsony szent ünnepére. Örömet szereztek és ez által az ő örömük is fokozódott.

A szilágysomlyói fiatalok Isten segítségével jövőre is szeretnének hasonló módon cselekedni remélve, hogy sokkal több helyre sikerül eljutniuk, hagyományt teremtve az ilyen jellegű lelki ráhangolódásnak.

 

Józsa Nándor Lóránd