1karacsony_mise_2015_12_25

Karácsonyi ünnepi szentmise a székesegyházban

A Karácsonyi ünnepi szentmisét 2015. december 25-én, 11.00 órai kezdettel mutatta be a nagyváradi székesegyházban Böcskei László megyéspüspök.

A szentmise bevezető gondolataiban a főpásztor arra buzdította a híveket, hogy merjenek elindulni az Isten felé vezető úton, még akkor is, ha sokan akarnak ettől az úttól eltávolítani.

Karácsonyt ünnepelve figyelmünket az embert szerető Isten felé fordítjuk. Talán azt is megtesszük, hogy ilyenkor kilépünk megszokottságainkból, s a minket szerető Istent nem a mélységekben vagy a magasságokban keressük, hanem közvetlen közelünkben. Mert ezt tette Ő érettünk: emberi alakot öltött, hogy megszüntesse a távolságot Isten és ember között. Ebben az évben Karácsony talán ezt üzeni számunkra: törekedjünk Isten közelségében élni és ne féljünk azoktól, akik a szeretet és a béke Istenét el akarják távolítani az emberek életéből, hangsúlyozta a megyéspüspök. Ma is vannak Heródesek, akik féltik hatalmukat, jogaikat, előnyeiket. De Isten hatalmasabb az ilyeneknél. Ő mindenkor utat mutat az embernek a boldogság felé. Ezért nyilatkoztatta ki magát Fiában, Jézus Krisztusban Betlehemben. Induljunk el feléje, és merjük rábízni életünket – tette hozzá a főpásztor.

 

Prédikációjában Böcskei László püspök tovább fejtette a Karácsonyról szóló gondolatokat: a rejtettségéből kilépő és hozzánk közeledő Istent láthatjuk meg az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, aki emberré lett, hogy visszavezessen minket az élet teljességéhez. A Karácsony erről szól, az élet teljességéről, és az ide vezető útról, amelyet nem mi emberek, a mi ügyességünkkel és tudományunkkal gondoltunk ki, készítgetünk magunknak, hanem az irgalmas és jóságos Isten határozta meg értünk, aki továbbra sem az ismeretlenek felderítésére küld minket, hanem mellénk áll, és velünk halad.

 

A liturgikus zenét a székesegyház kórusa és zenekara adta elő, Kristófi János karnagy vezetésével. A szentmise végén, gyermekcsoport ajándékozta meg a jelenlevő híveket pásztorjáték jelenettel.

 

KÉPSOROZAT

 

FELVÉTEL