2015_12_26_premontrei_bucsu9

Búcsú és lektoravatás a premontrei templomban

Szombaton 2015. december 26-án, 9:30 órai kezdettel a nagyváradi Premontrei Préposti Széktemplomban ünnepi szentmisét tartottak, Szent István diakónus, első vértanú emléknapján.

A Váradhegyfoki premontrei kanonokrendi prépostság Szent István első vértanúról lett elnevezve. 1130-ban II. István magyar király honosította meg a premontrei szerzeteseket Várad fölötti hegylábon, váradhegyfokon, ahol a premontrei apátság kolostora felépült, és amely aztán a XVI. században elpusztult.

 

Az ünnepi búcsús szentmisét Fejes Rudolf Anzelm apát, premontrei prépost-prelátus celebrálta. A szentmise igeliturgiában az ószövetségi szentírásból Schneider Arnold kántor énekelt, míg az ünnepi evangéliumot (Mt.10,17-22) Mészáros Antal tb.esperes, nyugalmazott plébános olvasta fel. A szentmise keretében Fejes Rudolf Anzelm apát lektorrá avatta Propszt András Antal O.Praem testvért.

 

Szebeni Lajos