1_margitta_programok_2015_2016_karacsony_ujev

Gazdag karácsonyi és újévi programok Margittán

Gazdag programsorozatot kínált hívei részére a karácsonyi ünnepkörben a margittai plébániai közösség. A gyermek és ifjúsági előadásokon kívül családos ünneplést és ajándékcsomag-osztást szerveztek, egy saját készítésű forgatós falinaptárt, valamint egy nyolcoldalas egyházközségi értesítőt is szerkesztettek.

Misztériumjátékok és Szent Család ünnep

A plébániához tartozó iskolás gyerekek december 24–27. között három színvonalas karácsonyi misztériumjátékot mutattak be az Árpádházi Szent Margit templomban.

A középiskolások előadása december 24-én az éjféli szentmise előtt biztosította az ünnepre való hangolódást a templomba érkező hívek számára. Bár nem tartozik szorosan az ifjúsági programokhoz, meg kell említeni az egyházközség énekkarának a szolgálatát is. A Szabó Péter kántor által vezetett kórus többszólamú énekével emelte a szentmisék ünnepélyességét.

Az elemi iskolás gyermekek Jézus születésének ünnepén, december 25-én, a 10.00 órakor kezdődő szentmise előtt szerepeltek, míg a gimnazisták Szent Család vasárnapján, a délelőtti ünnepi szentmise megkezdése előtt ajándékozták meg a családokat előadásukkal. Örvendetes, hogy mindhárom misztériumjátéknak szép számú szereplője volt. A sikeres bemutatók Vakon Orsolya hittanárnő igényes munkáját dicsérik.

 

Szent Család vasárnapján a hívek figyelme nemcsak a gyerekek szerepére irányult, hiszen az ünnepi szentmise keretében Májernyik Mihály plébános külön áldásban részesítette a 2015-ben házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplő párokat.

A korábbi évek hagyományát folytatva a plébánia családos közösségének tagjai a liturgiában is aktív szerepet vállaltak ezen az ünnepen. Az egyetemes könyörgéseket most is a közösség családjainak képviselői olvasták fel, majd közösen imádkoztak minden családért. A szentmise végén a családos közösség tagjai ajándékcsomagot osztottak a gyermekeknek. A csomaggal együtt minden gyermek borítékot vihetett haza, benne a családos közösség következő évi programjait ismertető leírással, valamint Mihály atya és a családos közösség tagjainak ünnepi köszöntőjével és a soron következő programokra szóló meghívóval.

Egyházközségi naptár

Az egyházközség immár második alkalommal nyomtat saját szerkesztésű forgatós falinaptárt hívei számára. A naptár képanyaga az előző évi egyházi programokon készült fotókból lett válogatva. Az adott hónap ünnepéhez vagy jelentősebb eseményéhez kapcsolódó fényképek alá a közösség tagjaitól származó gondolatok kerültek. Az ilyen módon helyi jellegűvé, sőt személyessé alakított, de a világegyház és a margittai közösség ünnepeit, programjait is felsoroló naptárnak – az előző évhez hasonlóan – az idén is nagy sikere van a hívek körében.

 

A naptárt minden szentmise végén meg lehet vásárolni. Az Árpádházi Szent Margit templomban a családos csoport tagjai, a Nagyboldogasszony templomban pedig Szabó Péter kántor vállalta fel az értékesítését.

Plébániai értesítő

Szintén másodízben kapnak saját egyházközségük életének eseményeiről, híveinek lelkiségéről tájékoztató újságot a margittai katolikusok. A nyolcoldalas értesítő most elsősorban az olvasmányosságot tartotta szem előtt, ezért a különböző eseményekről beszámoló rövid írások helyett a szerkesztők ezennel a nagyobb lélegzetvételű, a közösség aktív tagjainak hitét hűen tükröző, hosszabb cikkeket részesítették előnyben. A kiadvány Májernyik Mihály plébánosnak az Irgalmasság Évével kapcsolatos gondolataival, illetve az egyházközség családos közösségének vezetőit, Krisztik Kornéliát és Csongort és az ő családjukat közelebbről bemutató interjúval indít, majd több rovatba sorolt írással folytatódik. A Hivatás című rovatba került interjúból Fügedy Anikó Erzsébet tanítónő, a Ministráns sarok rovat cikkéből pedig Krisztik Réka diáklány ismerhető meg közelebbről. A Fiatal sarok minden szövege a hittanos diákoktól származik, ezekben a különféle vallásos programokon szerzett élményeiket osztják meg az olvasókkal. A Család című rovat a plébánia egyik, példa értékű életet élő nagycsaládjának, a Lázár családnak életét hozza közelképbe. Rovatba nem soroltan került a lapba az az összeállítás, amelyet a margittaiakhoz igen közel álló taizéi ökumenikus szerzetesközösség idei hármas, valamint a helyiek taizéi zarándoklata megkezdésének negyedszázados évfordulója inspirált. Az írásban a Margittán született, ma már távolabb élő egykori taizéi zarándokok visszaemlékezései is olvashatók. A plébániai értesítő egyben tanúságtétel is, a szerkesztők reményei szerint mélyen megérinti az olvasókat.

 

Az újságot, az egyházmegye elmúlt évi tevékenységeiről tájékoztató színes kiadvánnyal együtt, ingyenesen nyújtja át híveinek Májernyik Mihály plébános a házszentelések alkalmával.

 

Lázár Tamás