2016_01_07_szentev_zarandoklat_1_varadi_kerulet

Szentévi Zarándoklati Nap volt a székesegyházban

Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szentkapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és maguk is a megújulás útjára lépjenek. A szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökjét Szentévi Zarándoklati Nappá nyilvánította a főpásztor, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat a székesegyházba.

Az előre meghatározott programnak megfelelően 2016. január 7-én, csütörtökön 17.00 órakor a Váradi Esperesi Kerület hívei zarándokoltak az egyházmegye fő templomához. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Pék Sándor esperes, nagyvárad-újvárosi plébános volt.

Az érkező nagyváradi zarándokokat Kiss Albert és Rajna József kanonokok fogadták a Szentkapun való átlépéskor, bevezetve őket az isteni irgalmasság misztériumába. A hívek bűneik bocsánatáért, lelki megújulásért, egészségért és jólétért jöttek el imádkozni Istenhez ezen a rendkívüli zarándoklati napon. A szentmise előtt és alatt többen a lelkipásztorok közül gyóntattak, és sok hívő járult az Istennel való kiengesztelődés szentségéhez.

 

Láber Ferenc Nagyvárad-Őssi plébános olvasta fel a szentmise elején a Misericordiae Vultus, az Irgalmasság Szentévét meghirdető pápai bullának a 14. pontját, amely a zarándoklat jelentőségéről szól: “A zarándoklat különleges jel a Szentévben, mert azt az utat jelképezi, amelyet minden ember végigjár az élete során. Az élet zarándoklat, az ember pedig viator, vagyis zarándok, aki a kívánt cél elérése érdekében egyfajta utat tesz meg.”

A szentmise bevezetőjében Böcskei László püspök arra buzdította a híveket, hogy mozduljanak ki megszokottságukból. El kell szakadni attól, ami túlzottan foglalkoztat minket, vagy leköt, és el kell indulnunk, hogy felismerjük Istent a világban és a mi életünkben. Isten irgalmas arcát keressük mindannyian, ezért léptünk át a Szentkapun – tette hozzá a főpásztor.

 

Prédikációjában Pék Sándor esperes arra figyelmeztetett, hogy a zarándoklaton a Szentlélekre kell figyelnünk, az Ő vezetésével és erejével kell zarándoklatra indulni. Örömét fejezte ki az iránt, hogy sokan járulnak a szentgyónás és szentáldozás szentségéhez. Hogyha Isten ingyenes irgalmában akarunk részesülni mindannyian, az első dolog amit meg kell tennünk az, hogy hívjuk a Szentlelket – hangzottak az esperes szavai.

A következő Szentévi Zarándoklati Nap február 4-én lesz, ekkor a Várad-környéki Esperesi Kerület plébániáinak hívei zarándokolnak a Szentkapuhoz.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEÓ