Vokál-instrumentális koncert lesz a Püspökség Dísztermében

Wolfgang Amadeus Mozart születésének 260. és Vincenzo Bellini születésének 215. évfordulója alkalmából a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség vokál-instrumentális koncertre várja a zenekedvelőket 2016. január 20-án 19.30 órára a Püspöki Palota Dísztermébe.

Taizé, a közös út – könyvbemutató

Az Ökumenikus Imahét keretében Nagyváradon és Kolozsváron mutatjuk be azt a kiadványt, amely Roger testvér születésének 100.‚ halálának 10.‚ az ökumenikus szerzetescsalád megalapításának 75.‚ valamint a romániai fiatalok taizéi zarándoklatai megkezdésének negyedszázados évfordulója alkalmából jelent meg. A program keretében az alapítóról és a taizéi lelkiségről szóló rövid‚ filmvetítéssel egybekötött előadás is lesz. A Nagyváradi bemutatás […]

Szentmise a Vártemplomban

2016. január 17-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fodor József általános helynök.

Örökös Szentségimádás Nagyvárad-Szőllősön

A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően január hónap harmadik vasárnapján, 2016. január 17-én, a nagyvárad-szőllősi plébániatemplomban lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Templombúcsú Margittán

2016. január 17-én, vasárnap tartják Margittán az Árpád-házi Szent Margitról nevezett templom búcsúünnepét.  A 12.00 órakor kezdődő szentmise szónoka Dr. Székely Dénes teológiai tanár.

Templom megáldása Köröstarjánban

“Leborulok szent templomod előtt: áldom szent nevedet jóságodért és hűségedért.” (Zsolt 138,2) 2016. január 17-én, vasárnap 10.00 órakor Böcskei László megyéspüspök ünnepélyes szentmise keretében áldja meg a külsőleg felújított templomot Köröstarjánban.

oikoumene_2016_hu

Imahét a Keresztények Egységéért Nagyváradon

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük” (1Pét 2, 9) – mottóval hirdették meg ebben az évben a keresztény egység imahetét. A keresztény felekezetek képviselői 2016. január 17-én, vasárnap 17.00 órakor a nagyváradi római katolikus székesegyházban imádkoznak, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, […]