2016_01_17_margitta_szt_margit_bucsu

Árpád-házi Szent Margit tiszteletére tartottak templombúcsút Margittán

A margittai egyházközség 2016. január 17-én ünnepelte az Árpád-házi Szent Margitról nevezett templom búcsúünnepét. A szentmise főcelebránsa és szónoka dr. Székely Dénes teológiatanár volt.

A 12.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisén a helyi és a környező településekről érkezett hívek és papok is részt vettek. Az ünnepi alkalmat a ministráns diákok és a családos közösség liturgikus szolgálata tette színesebbé.

 

Homíliájában Székely Dénes Szent Margitnak a máig ható életpéldájáról szólt. A mai válságos időket a korabeli Magyarország helyzetével állította párhuzamba: „Veszélyben vannak a keresztény gyökerek, a nyugati liberalizmus jelent nagyon komoly veszélyt, amely Isten nélkül próbálja szabaddá, boldoggá tenni az embert.” – hangzottak a lelkipásztor szavai. Vissza kell térni az Istenhez, megerősíteni keresztény gyökereinket és nem elfelejteni a megváltás nagy üzenetét: Jézus Krisztus a mi megszabadításunkért lett emberré. A kétezer évvel ezelőtt önmagára vonatkoztatott kijelentése ma is igaz: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.”

 

A szentmise végén Májernyik Mihály esperes-plébános megköszönte a szónok szolgálatát és a hívek jelenlétét és imáját.

 

Záró gondolataiban Székely Dénes a margittai hívek imáját kérte a Gyulafehérváron tanuló kispapokért, hogy jó papok legyenek, és felismerjék azt az erőt, amit Isten ad számukra‚ hogy a nehézségek ellenére is megmaradjanak a szent hivatásban.

 

Lázár Tamás