2016_01_17_okumenikus_ima_szekes

Keresztény felekezetek elöljárói imádkoztak a nagyváradi székesegyházban

Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük” (1Pét 2, 9) mottó jegyében kezdődött el Nagyváradon a Keresztények Egységének Imahete az Isteni Irgalmasság rendkívüli Szentévében. Vasárnap, 2016. január 17-én, 17.00 órai kezdettel, a római-katolikus székesegyházba jöttek a város keresztény felekezeteinek elöljárói és hívei, hogy együtt imádkozzanak Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósulásáért „Legyenek mindnyájan egyek.“ (Jn 17,21).

 

Többen a felekezeti elöljárók közül a mai világ válságaira való választ vélték a keresztények összefogásában látni. Egy olyan világban, amelyben a válságok egymást követik, vagy halmozódnak, a keresztényeknek össze kell fogniuk, és életpéldájukkal kell tanúságot tenniük hitükről. Virgil Bercea görög katolikus püspök beszédében egyházi liturgiájának napi evangéliumából indult ki, amelyben a tíz meggyógyított leprás közül csak egyik tért vissza, hogy köszönetet mondjon.

 

Csűry István református püspök azokról az akadályozó kövekről beszélt, amelyeket el kell hengerítenünk az egymás felé vezető útról. Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor az élő köveket állította előtérbe: élő kövekként kell belőlünk élpüljön Isten népe. Kihangsúlyozta Tempfli József nyugalmazott püspök példamutatását, aki a keresztény egység gyakorlásában is kimagaslott, amikor az evangélikus híveknek megengedte, hogy a nagyváradi Szent László templomban tartsanak istentiszteletet akkor, amikor erre szükségük volt.

 

A felszólalások és igehirdetések központi gondolatai továbbá az egységre való törekvés, a hasonlóságok keresése, a testvéri szeretet, a jóra való törekvés, hitünk gyakorlati megélése voltak. A Tabor pünkösdista közösséget Laurențiu Pășcuți, a Betania pünkösdista közösséget Florean Prodea, a messiási zsidók közösségét pedig Nagy Dávid rabbi képviselte.

A székesegyház kórusa adta elő az egyházi énekeket, Kristófi János karnagy vezényletével. Az ökumenikus ima a hívek könyörgésével és Böcskei László püspök áldásával ért véget.

 

A január 18-24. közötti héten, tovább zajlanak az ökumenikus imák, a nagyváradi keresztény felekezetek templomaiban, imaházaiban.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEÓ