margitta_2

Imaheti szolgálat Érszőllősön

Január 25–31. között tartja az egyetemes imahetet az érszőllősi református egyházközség. A naponta 18 órakor kezdődő istentiszteleteken a különböző felekezetek lelkipásztorai hirdetik Isten igéjét. A szerdai alkalom meghívott szónoka Májernyik Mihály margittai római katolikus esperes-plébános volt.

Az istentisztelet elején Illyés Tamás érszőllősi református lelkipásztor meleg szavakkal üdvözölte a szónokot, akit Szabó Péter kántor is elkísért. Illyés Tamás kihangsúlyozta, hogy Isten lelkének az ajándékára van szükségünk a tőle kapott kincsek felismeréséhez. Így lesz teljes az életünk Krisztusban és Krisztus által.

 

Májernyik Mihály a magvető bibliai történetére (Mt 3, 3–9) építette szentbeszédét, kitérve annak mai aktualitására is. A keresztények egységéért tartott imahéttel kapcsolatosan megemlítette Jézus egyesítő/egységesítő tervét, amit az emberi lélek keménysége miatt sajnos nem sikerült megvalósítania. Az „akol és egy pásztor” továbbra is a keresztények víziója marad. Talán az Európában zajló történelmi események vezetik el ennek megvalósulásához a népeket.

Az Istennek hátat fordító ember sajnos saját csapdájába kerül, bár ez a jóléttől nem mindig látszik. Az értékválság hozta megpróbáltatások során egy igazi vígasz marad: a hit. Ennek „magjait” Krisztus veti el az emberi lélekben, s a keresztény ember számára egész életre szóló feladat marad ezek gondozása.

 

Májernyik Mihály katolikus esperes-plébános a szeretetben gyökerező megbocsátásra, megértésre, türelemre irányította a figyelmet, csak ezek által válik lehetségessé egymás elfogadása.

A házigazda köszönő szavai után az érszőllősi hívek Májernyik Mihály atya áldásában részesültek.

 

Lázár Tamás