2016_02_02_gyertyaszentelo_szekes_1

Püspöki szentmise Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Február 2. a katolikus egyházban Urunk Bemutatása, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Születése után negyven nappal Szent József és Szűz Mária, a mózesi törvény szerint, bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban. A jelenlévő idős Simeon a nemzetek világosságnak nevezte őt. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a gyertyaszentelés szokása. A megszentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe.

A nagyváradi római katolikus székesegyházban 2016. február 2-án, kedden a 11.00 órakor kezdődő szentmise elején Böcskei László megyéspüspök végezte el a gyertyaszentelés szertartását. A ministránsok gyertyájáról gyújtották meg a jelenlevő hívek sajátjaikat, így gyertyafénybe öltözött a székesegyház. Égő gyertyával a kezükben, körmenetben vonult az asszisztencia a szentélybe, ahol a főpásztor az ünnepi szentmisét bemutatta.

 

Mahajduda János székesegyházi káplán szentbeszédében kihangsúlyozta, hogy a Szent Szülők, József és Mária nem csak Simeonnak adták át az üdvösséget hozó gyermeket, hanem nekünk is átadják Őt. Nekünk azonban nem megtartanunk kell saját magunk számára, hanem tovább kell adnunk azoknak, akikkel a Szentlélek kapcsolatba hoz életünk folyamán. A szónok továbbá a gyertyaszentelési szertartásban elhangzott szív tisztaságáról beszélt, arról, hogy mennyire fontos a szívunkre vigyázni, azt tisztán tartani.

 

A szentmise végén a hívek hazavitték megszentelt gyertyáikat, hogy otthonukban őrizzék, és hogy rátekintve, vagy meggyújtva azt, figyelmük és gondolatuk Jézusra irányuljon.

 

KÉPSOROZAT