2016_01_29-30_tovabbkepzo_pedagogusoknak_1

Szakmai továbbképzőn vettek részt a katolikus pedagógusok

„A nevelés az Élet szolgálata” címmel szervezett pedagógiai képzést 2016. január 29–30-án a nagyváradi Katekétikai Központ, melynek meghívott előadója Uzsalyné Pécsi Rita PhD, pécsi neveléskutató volt.

A hitoktatóknak, egyházi iskolában tanítóknak, katolikus pedagógusoknak szervezett szakmai továbbképzés előzménye egy nagy sikerű, 2014-ben elhangzott előadás volt, melynek házigazdája a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum volt. Már akkor megfogalmazódott az igény egy szélesebb körű, több napos rendezvény iránt. Nem véletlenül, hiszen a sokoldalú, nagy műveltségű és komoly szakmai felkészültséggel rendelkező előadó magával ragadó stílusban közelítette meg a nevelés nagy kérdéseit.

Szakmaiság nagy adag humorral, sok-sok élettapasztalattal fűszerezve – ez tette oly hitelessé az előadót, aki a saját életét és pedagógiai hitvallását is mély hitbeli alapokra helyezte.  Hogyan tanítsunk–neveljünk úgy, hogy ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át? A meghívott előadó feleségként, négy gyermeket nevelő édesanyaként, gyakorló pedagógusként és a szakterület elismert kutatójaként keresi a válaszokat erre a kérdésre.

 

„Akarom a jót és teszem a rosszat – miért van ez így?” – hangzott el már a gondolatébresztő előadás kezdetén. Uzsalyné Pécsi Rita Kentenich József (a Schönstatt mozgalom alapító atyjának) prófétikus, korát megelőző nevelési irányokat mutató pedagógiai rendszerére építette előadássorozatát, alátámasztva a modern neveléstudomány illetve az agykutatás mai eredméyneivel. Kentenich atya, aki majd hat évtizedet dolgozott nevelőként, számtalan formában kutatta és összegezte, mit mond a Kinyilatkoztatás, mit a tudományok, és mit vallanak a szentek arról, hogyan lehetséges valóban erős, Istennel szövetségben élő, lékekkel és jókedvűen szolgáló embert nevelni a ránk bízott gyermekekből, önmagunkból.

A továbbképzést indító szentmisét Ft. Kiss Albert, a nagyváradi egyházmegye főtanfelügyelője celebrálta, Isten áldását kérve a jelenlévőkre és azok felelősségteljes tevékenységére. Az első nap előadásaiban bepillanthattunk az érzelmi intelligencia területeibe és azok fejlesztési lehetőségeibe, tudatosítva a (le)építő kritika felelősségét. Sajnos, a mai iskolarendszer is csak a kognitív készségek (IQ) fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, ahelyett, hogy az igazán nagy jelentőséggel bíró emocionális intelligenciát (EQ) fejlesztené. Ez pedig nem orvosolható közömbösséggel, a média által keltett negatív érzésekkel. Az előadó kiemelte a mese (akár mint felnőtt műfaj), a zene és a beszélgetés fontosságát. A legnagyobb tanító, Jézus is példabeszédekkel tanított, olyan élethelyzeteket mondva hallgatóinak, amibe azok bele tudták magukat helyezni.     

A továbbképzés második napja közös imával és Ft. Szabó Ervin, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa gondolataival indult, melyek a hála motívuma köré épültek. „Bízz Benne(m)”! Mire képes a bizalom a nevelésben és a vezetésben? volt a folytatás fő témája, rávilágítva a bizalom nevelőerejére. Tudatosítanunk kell, hogy mindannyian vezetők vagyunk az élet különböző területein, legyen az a család, munkahely vagy egyéb közösség – szólt a bátorító biztatás. Sőt, még vezető „padtársunk” is volt, excelenciás Böcskei László megyéspüspök személyében, akinek a rendezvény szellemi és anyagi támogatását köszönhetjük.

Az előadó Pécsi Rita nevelési „recepttel” is szolgált Don Bosco bizalompedagógiája révén, rámutatva, hogyan működik a bizalompedagógia a gyakorlatban. A továbbiakban szó esett a motivációról, az értékelésről, az önbizalom, önértékelés helyes kialakításának fontosságáról, hogy a siker igazi kulcsát nyújthassuk a ránk bízottaknak.

 

Az előadások közötti szünetekben megtekinthetők és megvásárolhatók voltak az előadó által írott kiadványok, melyek nemcsak a pedagógia iránt érdeklődőket szólították meg, hisz Pécsi Rita társszerzője a nagysikerű Kulcs a muzsikához zeneismertető sorozatnak is.

Összegzésként elmondható, hogy nagyon tartalmas szakmai hétvégén vehetett rész az, aki jelen volt a Nagyváradi Egyházmegye Katekétikai Központja által szervezett továbbképzésén. Megtanulhattuk, hogy „a jó szó nem ártalmas” és a siker kulcsa nem az adottságokban, hanem az érzelmi intelligencia, az affektív, konatív és főleg a szociális készségek nevelésében rejlik. „Találj meg!” volt az előadássorozat utolsó gondolatfűzérének vezérfonala. Elmondhatjuk: milyen jó, hogy e hétvégén megtaláltuk egymást, hogy a mindennapok gyűrődésében bizakodva várjuk a szakmai képzés folytatását.

 

Tankó Veronika-Zita  

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO