2016_02_04_szentevi_zarandoklat_2_1

Másodszor zarándokoltak a Szent Kapuhoz

A székeskáptalani kanonokok, Pálos István és Kiss Albert esperesek fogadták 2016. február 4-én, a második Szentévi Zarándoklati Napon a Szent Kapuhoz érkező híveket.  Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és maguk is a megújulás útjára lépjenek. A főpásztor minden hónap első csütörtökjét Szentévi Zarándoklati Nappá nyilvánította, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába.

 

A 17.00 órakor kezdődő szentmisére a Várad-Környéki Esperesi Kerület hívei zarándokoltak el, plébánosaik kíséretében, akik lelkileg felkészítették őket a csütörtöki közös imára. Élesdről, Köröstarjánból, Biharról, Fugyivásárhelyről és a Hegyköz vidékről, kis és nagybusszal, személyi gépkocsival jöttek el a hívek erre a rendkívüli alkalomra, sokan közülük a napi munkát alig letéve siettek, hogy imádkozhassanak az irgalom Atyjához.

 

A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök volt, vele koncelebráltak a váradi és Várad környékéről érkező plébánosok. A főpásztor kihangsúlyozta, hogy ez a harmadik olyan alkalom, amikor az egyházmegye hívei a Szent Kapuhoz zarándokolnak: az első ilyen a megnyitáskor volt decemberben, a második pedig január elején, amikor a Váradi Esperesi Kerület hívei jöttek el. Rajna József főesperes, fugyivásárhelyi plébános, ünnepi szónok, beszédében Isten tulajdonságairól szólt a hívekhez, ahogyan azokat maga az Úr nyilatkoztatta ki az Ószövetségben Mózesnek és a prófétáknak: irgalmas, kegyes, haragjában lassú a mi Istenünk – hangzottak a főesperes szavai.

A szentmise előtt és alatt is, a híveknek lehetőségük volt  a bűntbánat szentségéhez járulni.

 

Március hónap első csütörtökén a magyarcsékei, mezőtelegdi, szalárdi, váradszentmártoni és újpalotai hívek lépik majd át a Szent Kapu küszöbét.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO