2016_02_7-9_triduum_szt_laszlo_3

Lelkigyakorlat volt Újvároson

Hagyományos háromnapos lelkigyakorlatot tartottak 2016. február 7 – 9. között a nagyvárad-újvárosi Szent László plébániatemplomban.

A 32 évig tartó török uralom alóli felszabadulás után, az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalmat tett, hogy hálaadásul és engesztelésül minden évben a farsangi időszak utolsó három napján szentségimádást és szentmisét tartanak, a Csáky Imre váradi bíboros, püspök (1702 – 1732) által felépíttett új székesegyházban, a mostani Szent László-templomban.

 

Ez a hagyomány lett újjáélesztve 2013-tól, mindhárom nap 16 órától szentségimádást tartottak majd ezt követően szentmisét mutattak be. A lelkigyakorlatos szentmisék főcelebránsa és szónoka Olasz Lajos Attila a berettyóújfalui Jézus Szíve plébánia káplánja volt, jelen voltak a székeskáptalan tagjai, valamint több váradi és Várad-környéki esperességek plébánosai és nagyszámban a hívek.

A hétfői napon részt vett Exc. Böcskei László nagyváradi megyés püspök is.

 

Szebeni Lajos