Örökös Szentségimádás Nagyvárad-Velencén

A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően február hónap harmadik vasárnapján, 2016. február 21-én a nagyvárad-velencei plébániatemplomban és a mallersdorfi ferences nővérek kápolnájában lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére

2016. február 21-én, vasárnap Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 105. évfordulóján 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkel és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért. Az esti dicséret keretében átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei […]

Szentmise a Vártemplomban

2016. február 21-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban.

Szentmise a deportált németek emlékére

1945. elején több mint 70 ezer németet deportáltak Romániából a Szovjetunióba, mely eseményről a Német Demokrata Fórum ebben az évben is megemlékezik. 2016. február 21-én, vasárnap 11.30 órakor a túlélőkért és az elhunytakért imádkozva mutat be német nyelvű szentmisét Böcskei László megyéspüspök a nagyváradi „Kapucinus Templomban”.

Hivatások Nyomában hittanverseny Nagyváradon

2016. február 18-20. között a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében kerül megrendezésre a „Hivatások nyomában” elnevezésű megyeközi/regionális hittanverseny. A verseny témája ugyanaz, mint a 2006-ban megszervezett első versenyé volt: Boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi, Isten Szolgája Márton Áron gyulafehérvári, valamint Boldog Scheffler János szatmári püspökök élete. Az esemény […]