2016_02_12_egyhazmegyei_erdemerem

Sülelmedi hívőt tüntetnek ki idén az egyházmegyei érdeméremmel

A hit szolgálatában” elnevezésű egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyéspüspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes vesperás keretében, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét.

Az erre kinevezett öt tagu bizottság 2016. február 12-i ülésén, az idei kitüntetést Simori Gábor sülelmedi hívőnek, a helyi római katolikus templom gondnokának ítélte.

A sülelmedi filiát ellátó Nagy Tibor szilágycsehi plébános úgy jellemezte a kitüntetésre jelölt személyt, mint akinek mindig szívügye a sülelmedi templom és közösség. Sem időt, sem energiát nem sajnál, ha a templomról vagy a plébániáról van szó, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a kis közösséget összefogja. Mély vallásosság jellemzi Simori Gábort, aki feleségével együtt a megpróbáltatás idején sem veszítette el a reményt, Istenbe vetett hitét, hanem kitartóan imádkozott, böjtölt, szentmiséket mondatott. Mindvégig hitt a Szűzanya közbenjárásában, Isten segítségében. Hűsége és kitartása jutalmául Isten meghallgatta imádságát, és az ami életében szenvedésnek és büntetésnek látszott, jóra és örömre fordult. Életvitele, magatartása, beszéde, példamuatató a közösség többi tagjainak, különösen a fiataloknak. Az egyháznak és egyházmegyénknek szüksége van sok ilyen áldozatkész személyre.

Simori Gábor vasárnap, 2016. február 21-én, a nagyváradi székesegyházban 17.00 órakor Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett ünnepi vesperás keretében fogja átvenni az egyházmegye főpásztorától az érdemérem ezüst változatát.