2016_02_12_esperesi_gyules

Idén először üléseztek az esperesek

Idén először ülésezett a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye esperesi testülete, 2016. február 12-én, Böcskei László megyéspüspök vezetésével, a Püspöki Palotában.

A főpásztor arra bíztatta az espereseket, hogy legyenek lelkesek, és ezt a lelkességet próbálják átadni saját kerületükben működő paptestvéreiknek is. Ugyanakkor a megyéspüspök megerősítette az esperesi kinevezéseket, ilyen szempontból nem történt változás az egyházmegyében.

Örömét fejezte ki az egyházmegyei elöljáró az iránt, hogy a lelkipásztori beszámolók, statisztikák, anyakönyvi másolatok a helyzetek többségében időben és az előírt formában lettek a Főhatósághoz felterjesztve. Az adók, hozzájárulások, gyűjtési összegek befizetésével is – néhány kivétellel – igyekezett mindenki napirendre kerülni.

 

Amint az a beszélgetések folyamán kiderült, az állami statisztikák szerint a Nagyváradi Egyházmegyében több katolikus van, mint amit a saját egyházmegyei statisztikák mutatnak. A főpásztor arra kérte az espereseket, hogy végezzenek felmérést kerületeikben, derítsék ki azt a tényt, amelynek a két kimutatás közötti lényeges eltérés köszönhető. Egyébb adminisztratív ismertetőre és helyzetbemutatásra is sor került, majd a soron levő központilag szervezett pasztorális programokról esett szó.

Kovács F. Zsolt irodaigazgató a családpasztoráció helyzetéről számolt be, illetve az alkotámnytörvény módosítását célzó aláírásgyűjtésről, amelyben a Katolikus Egyház is szerepet vállalt.

 

Az év folyamán, amint ezt a múltban is tette, Böcskei László megyéspüspök ellátogat az egyes kerületek esperesi gyűléseire, hogy jobban megismerje a helyi jellegzetességeket, és az egyházmegye papjaival ilyen formában is találkozhasson.