2016_02_15_specialis_iskola_atadasa

Magyar nyelvű speciális oktatási központot avattak Nagyváradon

Az Irgalmas Rend egykori nagyváradi kórházépületében, több intézmény összefogásának az eredményeként avattak hétfőn, 2016. február 15-én új magyar nyelvű speciális oktatást biztosító központot. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az ingatlant, a Bihar Megyei Tanács az anyagi hátteret, a Bihar Megyei Tanfelügyelőség pedig a személyzetet biztosította.

A múltban magyar nyelvű speciális oktatás zajlott már Nagyszalontán az Arany János Általános Iskolában, Érmihályfalván a Zelk Zoltán Általános Iskolában, illetve Nagyváradon a Szent László Teológiai Líceumhoz rendelt óvodai csoportokban, és még két speciális oktatási intézményben. Mivel újabb tanügyminisztériumi határozat értelmében speciális oktatást nem lehet hagyományos oktatási intézmény keretén belül végezni, szükségessé vált, hogy a speciális csoportokat külön működtessék. A speciális oktatási központ nem rendelkezett székhellyel, ezért a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség ingyenes módon erre a célra rendelkezésre bocsátotta az Irgalmas Rend egykori kórházépületének egy részét. Az épület belső felújításokra és kisebb átalakításokra szorult, ezek befejeztével pedig megkezdhette működését a magyar tannyelvű speciális oktatási központ, amelyet a nagyváradi magyar óvodai és iskolai csoportok fognak látogatni. Nagyváradon közel negyven, Nagyszalontán ötven, Érmihályfalván pedig tizenöt diák részesül magyar nyelvű speciális oktatásban. Az új iskolában délelőtt gyógypedagógusok, délután pedig logopédusok és más szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel.

 

Böcskei László megyéspüspök felszólalásában arról beszélt, hogy ez a nap az emberségről szól, és arról, hogy figyelnünk kell egymásra. Vannak közöttünk olyan emberek is, akik több figyelmet igényelnek, és akik felé a közeledés több szeretetet, áldozatot kíván a részünkről. Ami most megvalósult, az ennek az odafordulásnak az egyik jele és kifejezője, kezdete annak, amit továbbvinni szeretnének azért, hogy ez az odafigyelés ne csak egy pillanatnyi megnyilványulása legyen az emberségnek, hanem határozza meg azoknak az életét, akik ránk vannak bízva. A főpásztor örömét fejezte ki az intézmény létrejöttéért és azért, hogy az ingatlan továbbra is eredeti rendeltetéséhez közel álló tevékenységnek adhat otthont, remélve, hogy hosszú életű lesz, hogy nem csak az itt tanuló gyermekek fognak majd támogatást nyerni ez által, hanem családjaik is. Továbbá a hosszútávú támogatásról biztosította a püspök a szülőket, gyermekeket, az iskola felelőseit, és megáldotta az új intézményt.

 

Az ünnepségen a Bihar Megyei Tanácsot – a projekt kivitelező partnerét – Sarkady Zsolt képviselte, aki kihagsúlyozta, hogy a megyei tanács partner kíván lenni egy olyan iskolahálózat kiépítésében, ahol gyermekek, szülők, pedagógusok a lehető legjobban ki tudják használni az erőforrásokat. Amennyiben az újonnan felavatott nagyváradi intézmény bővítésére sor kerül, a tanács ebben is segítséget fog nyújtani. Mivel az ingatlan egyes részei még szabadon állnak, úgy tűnik, hogy a következő tanévtől ezekben az intézmény bővített formában fog működni.

Jelen voltak az ünnepségen továbbá Kéry Hajnal megyei főtanfelügyelő-helyettes, Kiss Albert tanfelügyelő, Zalder Éva igazgatónő, Huszár István nagyváradi alpolgármester.