dsc_0006

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek

Esti dícsérettel emlékeztek meg 2016. február 21-én, vasárnap 17.00 órakor a nagyváradi székesegyházban a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökről, születésének 105. évfordulóján. A vértanú püspök közbenjárását kérték, és imádkoztak szentté avatásáért.

Örömmel ünnepeljük Boldog Sziárdot nemcsak liturgikus ünnepen októberben, hanem születésnapjának évfordulóján is – hangzottak a főpásztor prédikációját bevezető szavai. Ő Isten ajándéka számunkra és egyben útmutató, folytatta Böcskei László megyéspüspök, majd a 105 évvel ezelőtt született püspök hivatása iránti hűségéről, szolgálatöröméről, és áldozatvállalásáról beszélt.

 

Hivatás iránti hűség

Hivatását nemcsak az elhívás kiemelkedő pillanatában, hanem egész életútján tudatosan élte meg. Tanulékonyan fogadta szüleinek és nevelőinek irányítását, már egészen fiatalon fogékony volt Isten hívására, aki biztosította számára az érlelődéshez szükséges támogatást, ő pedig ezt elfogadta. Mennyire fontos ez mindannyiunk, főleg fiataljaink számára, hiszen Isten mindenki számára egy meghatározott utat szán.

A szolgálat öröme

Tanított, csendes napi munka jellemezte a visszahúzódó, szerény Szilárdot. Nem viselt kiemelkedő címeket. Nem csak a kezdet lendülete jellemezte, hanem a hivatás nagy ajándékát örömmel fogadta naponta Istentől. Tudni kell nekünk is vállalni küldetésünket, nem meghátrálni és nem önmagunkat keresni. Isten tervének megvalósulásán kell fáradozzon a hívő ember. Ez tesz minket mássá a világ előtt.

Az áldozat

Isten országának a hirdetője és boldog polgára maradt az elembertelenítő rendszerrel szemben. Ő is búzaszem lett, amelyről tudjuk, hogy ha a földbe nem esik és el nem hal, nem hoz termést. Az áldozat fogalma távol áll olykor tőlünk. Sikeres életet akarunk magunk számára, azonban minden sikeres álet alapjánál az áldozat áll. A hitből fakadó élet áldozatról és áldozatosságról szól. A szentek ebben példaképünk, mint ilyen Boldog Szilárd vértanú püspök is. Minden áldozatnak értéke van. Elődeink példáját kövessük magatartásban és hitvallásban – ezzel a buzdítással fejezte be gondolatait az egyházmegye elöljárója.

A vesperás végén átadásra került A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem Simori Gábor sülelmedi hívőnek.

 

Az érdemérmet 2012-ben alapította a megyéspüspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét. Az erre kinevezett öt tagu bizottság 2016. február 12-i ülésén, az idei kitüntetést Simori Gábor sülelmedi hívőnek, a helyi római katolikus templom gondnokának ítélte.

 

A sülelmedi filiát ellátó Nagy Tibor szilágycsehi plébános úgy jellemezte a kitüntetésre jelölt személyt, mint akinek mindig szívügye a templom és a közösség. Sem időt, sem energiát nem sajnál, ha a templomról vagy a plébániáról van szó, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a kis közösséget összefogja. Mély vallásosság jellemzi, feleségével együtt a megpróbáltatás idején sem veszítette el a reményt, Istenbe vetett hitét, hanem kitartóan imádkozott, böjtölt, szentmiséket mondatott. Mindvégig hitt a Szűzanya közbenjárásában, Isten segítségében. Hűsége és kitartása jutalmául Isten meghallgatta imádságát. Életvitele, magatartása, beszéde, példamuatató a közösség többi tagjainak, különösen a fiataloknak. Az egyháznak és egyházmegyénknek szüksége van sok ilyen áldozatkész személyre.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO