2016_02_19_hivatasok_nyomaban_1

Megyeközi hittanversenyt szerveztek Hivatások nyomában címmel Nagyváradon

Különleges hétvégében lehetett részük azoknak az erdélyi katolikus iskolák diákjainak, akik a „Hivatások nyomában” nevet viselő hittanverseny tizedik – jubilumi – fordulójára jöttek el Nagyváradra. A megmérettetést a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közösen szervezte meg 2016. február 18-20. között. Akárcsak 2006-ban, a verseny első fordulóján, a téma Boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi, Isten Szolgája Márton Áron gyulafehérvári, valamint Boldog Scheffler János szatmári püspökök élete volt. Tizenegy csapat érkezett a versenyre a gyulafehérvári, temesvári, szatmári és nagyváradi egyházmegyékből.

 

Szentmisével kezdődött a pénteki nap programja, hiszen ahogyan Böcskei László megyéspüspök, a szentmise főcelebránsa elmondotta, jó keresztényekhez méltó módon, életünk minden fontosabb eseménye előtt, Isten nevét hívjuk segítségül. A főpásztor prédikációjában a három püspököt jellemző céltudatosságról beszélt a jelenlevő diákoknak és az őket felkészítő, elkísérő tanároknak. A fiatalok számára sok kísértés mutatkozik – ez az út, az az út, sok a lehetőség, de mindig a célt kell nézni és feléje tartani az úton, illetve azt az utat kell választani, amely a kijelölt cél felé vezet – mondotta az egyházmegyei elöljáró, majd egy másik életpéldával folytatta: bár nem jelenti a verseny tárgyát, de Boros Béla érsek is kitartóan az Isten felé vezető úton haladt. Volt benne egy tiszta ragyogás.Tizennégy évet ült a börtönben, Márton Áronnal együtt. A múltbeli szenvedés ellenére, egy kellemes jelenlét volt. Ilyenek voltak ők, ragyogó személyiségek, akik közelében mindenki megerősödött és megcsodálta, hogy ilyen törékeny emberek hogyan tudtak annnyi szenvedést elviselni. Mi az ő üzenetüket próbáljuk meg tovább vinni környezetünkbe.

A szentmisét a verseny követte, amely egy elméleti és egy gyakorlati részből állott (a három püspök életének egy-egy eseményét szemléltető, ötperces jelenetek bemutatás), és amelyen mind a tizenegy csapat ügyesen teljesített.

 

A díjátadó ünnepség a Püspöki Palota Dísztermében zajlott 18.00 órától. Csíki Dénes pápai káplán, Márton Áron egykori titkára bátorította és megdícsérte a versenyzőket ügyességük és talpraesettségük miatt, annak ellenére, hogy a tételek megoldásában hiányosságok is észlelhetőek voltak. Kiss Albert tanfelügyelő arról beszélt, hogy innen mindenki nyertesen megy haza, hiszen mindenki gazdagodhatott valamivel, nemcsak tudással, hanem a találkozás, együttlét örömével is.

 

Zalder Éva iskolaigazgató, Benedek Ramóna hitoktató, a verseny kezdeményezője és főszervezője, valamint Böcskei László megyéspüspök adták át a díjakat és könyvjutalmakat. Benedek Ramóna tanárnő különleges díjban részesült: a főpásztor az egyházmegyei érdeméremmel járó ezüst keresztet adta át neki, kitartó munkájának elismerése jeléül. A diákcsapatok különdíjakat és dicséreteket vehettek át. A harmadik díjat a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum csapata nyerte el, második díjazott a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum csapata lett, az első díjban pedig a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Teológiai Líceum csapata részesült.

Szombaton, 2016. február 20-án a verseny résztvevői a máramarosszigeti börtön-múzeumba, a vértanú püspökök szenvedésének egyik színhelyére látogattak el, valamint Boldog Scheffler János püspök sírjánál imádkoztak Szatmárnémetiben.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO