2016_02_15-17_marialegio_nagyszalonta_13

Nagyszalontán találkoztak a Mária Légió tagjai

A Mária Légió, amelyet Frank Duff ír katolikus testvér Dublinban alapított 1921. szeptember 7-én, azoknak a katolikusoknak a közössége, akik az egyház jóváhagyásával és a Szeplőtelenül fogantatott Szűz hatalmas vezetése alatt részt akarnak vállalni abban a harcban, amelyet az Egyház minden időben folytat e világ gonosz erőivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetítője, szép mint a Hold, fénylő mint a nap, és a gonosz hatalma alatt állóknak félelmetes, mint a harcra kész sereg. A légiósok azt remélik, hogy hűségük, erényeik és bátorságuk révén méltónak bizonyulnak Mennyei Királynőjükhöz.

A légiót ezért egy hadsereg mintájára szervezték meg, melynek példaképe különösen ősi Róma hadserege, innen vannak az elnevezések is. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem evilágból valók. A mozgalom a kontinensek számos országában, a katolikus egyház nagyon sok egyházmegyéjében, egyházközségében jelen van.

A nagyszalontai római katolikus plébánián találkoztak a Mária Légió tagjai 2016. február 15-17. között. A lelkiségi mozgalom helyi alapítója Németh László atya volt.

Három egymást követő napon, három meghívott plébános tartott előadást böjthöz kapcsolódó témával: ki hogyan tartja meg, illetve éli át a nagyböjti időszakot.

Első nap Barbut Péter, köröstarjáni plébános és a Mária Légió ottani prezidium vezetője, a tékozló fiú történetével vezette rá a résztvevőket az irgalmas szeretet gyakorlására, hiszen a tékozló fiú apja kimegy és várja fiát, hazavárja, s ezzel bizonyítja irgalmas szeretetét. Ez az, ami a legjobban hiányzik életünkből: az irgalmas szeretet. Életünk során sokszor irgalmaz nekünk az égi Atya! ”Tanuljatok meg irgalmasnak lenni!” – hangzott a plébános felszólítása.

A lelkigyakorlat mások napján, Barta Szabolcs lazarista atya, a Szent László plébánia segédlelkésze tartott előadást a nagyböjt értelméről. “Nem csak egy külső gyakorlat, nem diéta, nem önsanyargatás, hanem egy olyan gyakorlat, amely belsőleg alakít át minket. Lényege az, hogy lemondok valamiről, ami nem szükséges az életfentartáshoz, az így felszabaduló pénzt, energiát, időt felajánlom Istennek és embertársaimnak. Példát is mondott a szerzetes: egy tévésorozat követési idejét böjti időszakban másra fordítjuk, esetleg arra, hogy meglátogassunk valakit.

A triduum utolsó napján, szerdán, Lőrincz Ottó kanonok, esperes beszélt az egységről, összetartásról, nemcsak nagyböjti vonatkozásban. Jelenlétével tisztelte meg a résztvevőket ezen a napon Gyenge Béla atya is, a Mária Légió lelkivezetője, aki néhány szót fűzött a nagyböjt jelentőségéről már elhangzottakhoz. Ez az időszak alkalmas arra, hogy elmélyítsük hitünket, tanuljunk Jézus Krisztustól. Továbbá a Mária Légió találkozójának fontosságáról is beszélt: a Mária Légió imádkozó lelkiség. “Jézus Krisztus és a Szűzanya imahadserege akarunk lenni, akik az ima erejével szembeszállunk a világban levő gonoszsággal és az Isten jóságos szeretetét akarjuk mindenütt elhinteni.” – mondotta a plébános.

Jelen voltak a találkozón Vaszilkovits Annamária, valamint Tóth Ella, a szalontai Mária Légió prezidiumának elnöke.

 

Morar Viktória Mónika