Szentségimádás Belényesen és Szilágynagyfaluban

A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően március hónap első vasárnapján, 2016. március 6-án Belényesen és Szilágynagyfaluban lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

24 óra az Úrért

„A Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatát terjeszteni kell az egyházmegyékben. Sokak számára ez jelentheti a szentgyónás lehetőségét, köztük számtalan fiatalnak, akik gyakran ezen alkalommal találják meg az Úrhoz való visszatérés útját: élik át az elmélyült imádság élményét és fedezik föl életük értelmét. Állítsuk újra meggyőződéssel […]

A gyulafehérvári szeminárium kispapjai Nagyváradon

A gyulafehérvári szeminárium kispapjai és elöljárói a kárpátmedencei kispaptalálkozóra vezető útjukat megszakítva 2016. március 3-án, csütörtökön részt vesznek a 17.00 órakor a székesegyházban tartandó szentmisén, majd útban hazafele, 2016. március 6-án, vasárnap az egyházmegye négy plébániájának életébe kapcsolódnak be szolgálatukkal: Székesegyház, Nagyvárad-Újváros, Nagyvárad-Olaszi és Köröstarján.

Szentévi Zarándoklati Nap Nagyváradon

Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Ezért a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökje Szentévi Zarándoklati Nap, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába. A Zarándoklati Napokon Nagyvárad […]