2016_03_03_harmadik_szentevi_zarandoklat

Az Irgalmasság Szent Kapujához zarándokoltak az egyházmegye hívei

Magyarcsékei, mezőtelegdi, szalárdi, váradszentmártoni és újpalotai hívek zarándokoltak a székesegyházban megnyitott Szent Kapuhoz 2016. március 3-án, csütörtökön, 17.00 órakor. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát volt. A szentmisét a gyulafehérvári Papnevelő Intézet diákjainak és elöljáróinak részvétele és szolgálata tette ünnepélyesebbé, akik a gödöllői kispapi találkozó felé vezető útjukat megszakítva, együtt imádkoztak a Nagyváradi Egyházmegye híveivel.

 

A szentmise bevezető részében a főpásztor arra hívta meg a híveket, hogy a szórványról emlékezzenek meg imáikban, hiszen a csütörtöki zarándokok többsége szórvány plébániáról érkezett. Isten mindenkit megkeres és megtalál, a legtávolabbi helységben is, mondotta az egyházmegyei elöljáró.

 

Prédikációjában a premontrei apát a szerzetesek által végzett irgalmasság testi cselekedeteiről beszélt, ezeket ők gyakololták a legjobban a történelem folyamán. Nagyváradon az irgalmasok, az orsolyiták, a pálosok, premontreiek betegápolást, oktatási és nevelési tevékenységeket folytattak. A pápa a Szentévet ökumenikus jubileumnak szánta, hiszen minden vallás Istent irgalmasként ismeri és imádja. A Premontrei Rendet megalapító Szent Norbert idejében nem volt írott szabályzat, ő életével, beszédével, magatartásával mutatta a jó példát szerzetestársainak. Szerinte három olyan helyzet létezik, amelyben egészen közel kerülhetünk Istenhez: az irgalmasság testi cselekedeteinek a gyakorlása, alázatossággal, gőg és kényelemkeresés, gazdasagi jólét keresése nélkül, hiszen ez utóbbi jóra való restséget eredményez; az istentisztelet fényes és méltó végzése; valamint a közösségben végzett ima („Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” – Mt 18,20).

 

A szentmise előtt és alatt is, a zarándokoknak lehetőségük volt a bűnbánat szentségéhez járulni. Április 7-én, a hónap első csütörtökén, a Margittai Esperesi Kerület hívei zarándokolnak el a Szent Kapuhoz. A szentmise szónoka Giosanu Leonard, micskei plébános lesz.

 

KÉPSOROZAT