Örökös Szentségimádás Nagyszalontán és Újtasnádon

A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően március hónap második vasárnapján, 2016. március 13-án Nagyszalontán és Újtasnádon lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Kántorok lelkinapja

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára szervez lelkinapot az Egyházmegyei Laikusképző Központ 2016. március 12-én, szombaton Nagyváradon, a Kanonok Sor 13. szám alatt. A nagyváradi egyházmegyében harmadik alkalommal megrendezésre kerülő eseményre a szervezők várják az egyházi alkalmazásban lévő-, illetve az önkéntesen szolgálatot teljesítő kántorokat és kórusvezetőket egyaránt. A 10.00 órakor közös imával […]

Virrasztás a Székesegyházban

„Béke királynője, könyörögj értünk!“ A Boldogságos Szűz Mária 1917-ben történt fatimai jelenésének emlékére 2016. március 11-én, pénteken 18.00 órakor szentségimádást, majd 20.00 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert, nagyvárad-olaszi plébános.

Keresztút a Caritas Catolica szervezésében

A húsvétra való készülődés jegyében idén is keresztúti ájtatosságot szervez a nagyváradi Caritas Catolica, amelyre nemcsak a jótékonysági szervezet munkatársait és megsegítettjeit, hanem minden kedves hívet szeretettel várnak 2016. március 9-én, szerdán 15.00 órától a nagyváradi római katolikus székesegyházban.