2016_03_12_kantorok_lelkinapja_6

Kántorok vettek részt lelkinapon

A liturgia szépsége nagyban függ az egyházmegye kántoraink szakmai felkészültségétől és lelki töltekezésük rendszerességétől. Mindkettőnek a fejlesztése fontos, éppen ezért egyházmegyénkben kórusoknak találkozókat, kórusművek előadásának lehetőségeit, kántoroknak szakképzését, illetve lelki napokat biztosítunk.

A legkutóbbi kántorok- és zenekedvelők számára szervezett szakmai nap 2016. március 12-én volt Nagyváradon, a Laikusképző Központban. A nap tematikus részét – Kristófi János székesegyházi karnagy meghívására – Ft. Balogh Piusz, gödöllői premontrei perjel tartotta, aki zenéről, éneklésről és zenei lelkületről értekezett. A nap programja 10.00 órákor, a Laudes énekes-imádkozásával kezdődött.

 

A résztvevők bemutatkozása után, a gödöllői vendég kihangsúlyozta, hogy a kántor tevékenységénél fogva egy értékközvetítő személy, akkor is ha önkéntes alapon végzi ezt a szolgálatot. A kántor hagyományt őriz és közvetít azoknak, akikkel szolgálata révén kapcsolatba kerül.

Továbbá a liturgikus éneklés fontosságáról beszélt a premontrei szerzetes. Az egyház meghatározta minden egyes liturgikus cslekvéshez a megfelelő éneket, ezt senkinek nem kell kitalálnia, hanem rá kell találni ezekre a meghatározott, liturgikus énekrendekre. A liturgikus zenének szövegei a Szentírásból merítenek, gyakorlatilag a Szentíras énekléséről van szó, amelynél magasztosabb nem lehet. A népénekek olykor nagyon szépek és mélyek, de ezeknek szövege emberi szerzemény, költemény, míg a gregorián a Szentírást, Isten Szavát zenésíti meg. A gregorián éneklést méltatta a későbbiekben is a vendég, gyakoroltatva a jelenlevőkkel néhány zenei darabot. Számos szakkönyvet is magával hozott, hogy megfelelő irodalmat nyújtson a jelenlevő húsz kántornak, kórusvezetőnek vagy egyszerűen egyházzene kedvelőnek.

 

A szünetekben a kántorok egymással megoszthatták tapasztalataikat, örömeiket és azokat a gondokat, amelyekkel szolgálatuk folyamán szembe kell nézniük. Amint a beszélgetésekből kiderült, mindenki lélekkel és szívesen teszi ezt a szolgálatot, úgy a hivatásos, alkalmazásban levő kántorok, mint azok, akik önkéntességi alapon vállalják a kántori teendőket.

 

KÉPSOROZAT