dsc_0023

Lelkinapon vettek részt az egyházmegye pedagógusai

Az irgalom és szeretet átalakító ereje volt a címe annak a lelkinapnak, amelyen a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye ötven pedagógusa vett részt 2016. március 19-én, a nagyváradi Posticumban. Amint köszöntő beszédében Böcskei László megyéspüspök kihangsúlyozta, az egyházmegye ötödik alkalommal szervez a húsvéti készületi időben, Nagyböjtben lelkinapot oktatók, nevelők számára. Nemcsak hitoktatóknak szólt a meghívás, hanem minden olyan pedagógusnak is, aki a lelki feltöltődésre igényt tart, tanított tantárgytól függetlenül. Nem csak a hittan tanításához szükséges a lélek töltekezése, hiszen – amint a bevezető gondolatokban elhangzott – matematikát is lehet úgy tanítani, hogy az oktatási gesztust átjárja a krisztusi szellemiség.

 

Benedek Ramóna hitoktató nyitotta meg a napot a vendégek köszöntésével, majd az egyházmegye főpásztora intézett buzdító szavakat a jelenlevőkhöz. A lelki táplálékot Bereczki Silvia Segítő Nővér hozta el, aki munkaköréből és hivatásából adódóan a lelki forrásokhoz kalauzolta el mindazokat, akik ráhagyatkozva bizalommal mertek lépni az általa kitaposott ösvényre. A foglalkozás első részében a ráhangoló elmélkedés, előadás és kiscsoportos reflexió kapott helyet. A nap moderátora teológusok, filozófusok, egyháztanítók, pápák, szentek (Romano Guardini, Clemens Sedmak, Blaise Pascal, Arisztotelész, XXIII. János, Szent II. János Pál, XVI. Benedek, Ferenc pápa) írásaiból vett idézetek segítségvel igyekezett rávezetni a hallgatóságot Isten irgalmasságának megtapasztalására, megérzésére, megértésére, és továbbadásának a fontosságára. A délutáni részben a Lk 5, 1-11 szentírási szakaszban bemutatott csodás halfogás agapeisztikus olvasata következett, Clemens Sedmak útmutatásai alapján. Szilvia nővér a pedagógusokat arra hívta meg, hogy a szentírás szavait a szeretetnek az egyes részekben való megnyilvánulásai fényében olvassák és ízleljék.

 

A nagyváradi és a vidékről érkező pedagógusok lélekben feltöltődve tértek haza a nap végén, így tudatosabban készülhetnek Húsvét szent ünnepére.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO