triduum_bojte_csaba_baratok

Nagyböjti triduumot tartottak a Nagyvárad-Olaszi plébániatemplomban

Az irgalmasság lépcsői címmel tartott nagyböjti lelkigyakorlatot Böjte Csaba ferences szerzetes március 17-19. közt a délutáni szentmisék keretében a várad-olaszi Barátok templomában.

A csütörtök esti szentmisén Kiss Albert főesperes-kanonok köszöntötte a megjelenteket, azt tanácsolva, hogy a nagyheti időszakban különösképpen forduljunk bűnbánó lélekkel Istenhez. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a három összejövetelen összegyűlt perselypénzt Böjte Csaba gyermekei számára ajánlják fel, hiszen az irgalom része az alamizsna adása is.

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Elmélkedésében a ferences testvér a befogadás fontosságát emelte ki, hiszen ez az egyik legszebb irgalmassági cselekedet. Azt javasolta hallgatóságának: tartsanak önvizsgálatot, és gondolják át, hogy mennyire befogadóak, milyen mértékben fordulnak befogadó szeretettel Isten és egymás felé. Úgy fogalmazott: tanuljunk Istentől, és iratkozzunk be az irgalmasság iskolájában, ahol ő az igazgató, és a Szűzanya, illetve a szentek a tanárok. Vegyünk példát róla, hiszen a teremtés hajnalán befogadta az első emberpárt. Ugyanakkor Jézusnak is számos olyan tette, megnyilvánulása volt, mely a befogadásról tanúskodik, és minden gazdagság tulajdonképpen a befogadásból fakad, a szentek útja is a befogadás útja.

Például Assisi Szent Ferenc is befogadta a társait, le kell tehát győznünk félelmeinket, ellenségeskedéseinket, bizalmatlanságunkat, kishitűségünket, hiszen Krisztus is azt akarja, hogy a befogadás, és egymás mellett határozzunk. Erről szól tulajdonképpen a gyermekotthonok működése is, merjünk tehát az élet, a szeretet és a befogadás mellett dönteni, és erre neveljük a gyermekeinket is.

 

Forrás: erdon.ro