2016_03_24_labmosas_szertartasa

Húsvéti ünnepkör a nagyváradi székesegyházban

A világnak szüksége van Nagycsütörtökre, arra ami akkor történt: Isten jelen maradt az emberek között az Oltáriszentségben. Ha a világ felfedezné ezt az isteni jelenlétet, az Ő szeretetét, megszűnne a harc, a háború, a nyomorúság – mondotta bevezető gondolataiban Böcskei László megyéspüspök 2016. március 24-én, Nagycsütörtökön, 19.00 órakor, a nagyváradi székesegyházban, az Utolsó Vacsora emlékére bemutatott szentmisén. Jézus felebaráti szeretetének emlékére a főpásztor tizenkét olyan férfinak a lábát mosta meg a megyéspüspök, akik különböző közösségeket, nyelvcsoportokat, plébániákat képviseltek és az apostolokra emlékeztettek. A szeretetnek a jele és egyben példamutatás is volt ez a gesztus: ahogy én tettem, ti is úgy tegyétek. A Gloria ünnepélyes eléneklése után elhallgatott az orgona, a harangok, a csengő.

Fodor József általános helynök a fülöpszigeti Eukarisztikus Kongresszus szimbólumáról beszélt prédikációjában. A fülöpszigeti népnek mély hite van, az őket sújtó sok termeszeti csapás ellenére, mondotta a prelátus. Köszönjük meg ezen az estén Jézusnak, hogy így szeret minket. Házifeladatot is kaptak a jelenlevő hívek: próbálják meg jobban megérteni mit jelent Jézus jelenlétében élni. Nem vagyunk egyedül, vándorlásunk társáva lett Jézus, örökre itt maradt velünk az Oltáriszentségben, ez Istennek legnagyobb ajándéka.

 

KÉPSOROZAT

 

 

Nagypénteken, 2016. március 25-én Krisztus Urunk kínszenvedéséről és kereszthaláláról emlékeztek meg a nagyváradi plébániák hívei, amikor 15.00 órai kezdettel a széksegyház kertjében felállított Keresztut állomásainál elmélkedtek Böcskei László megyéspüspök vezetésével. A közös ima bevezetőjeként, a Várlak Ifjúsági Központ fiataljai adták elő a passiót. Virgil Bercea görög katolikus püspök együtt imádkozott római katolikus testvéreivel.

 

KÉPSOROZAT

 

 

A nagyváradi székesegyházban a nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődött. Ezen a napon az egyház Krisztus kereszthaláláról emlékezik meg, nem mutatnak be szentmiseáldozatot. Az igeliturgiát a Szent Kereszt előtti hódolat követte, majd az áldozás szertartása után, az Oltáriszentséget az oldalhajóban berendezett, fehér virággal díszített Szent Sír fölé helyezte el Böcskei László megyéspüspök.

 

KÉPSOROZAT

 

 

Húsvét vigíliája 2016. március 26-án, 22.00 órakor tűzszenteléssel kezdődött a székesegyház előtti téren. Az asszisztencia égő Húsvéti Gyertyával vonult a templomba, amelyről a hívek is meggyújthatták gyertyáikat. A Húsvéti Öröméneket, az Exultetet az igeliturgia követte. Ennek olvasmányai az üdvösségtörténetet mutatták be. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos részei a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása voltak, Böcskei László megyéspüspök celebrálta. Szentbeszédében az egyházmegye elöljárója a nemrég kiosztott Oszkár-díjakat elevenítette fel. Olyan filmek és színészek részesülnek ilyen díjazásban, amelyekről és akikről beszélnek az emberek, mert ismertek. A húsvéti esemény nem egy oszkárdíjas esemény, de mégis beszélnek róla az emberek, ismert világszerte. A húsvéti ember jellemzője a másság, amely szemben áll a világ szorongást okozó eseményeivel, az ellentmondások feszültségét hordozza magában. Célt ad a céltalanságban. A Húsvét egyik ellentéte a sötét és a fény ellentéte, új fénnyel ajándékozott meg minket ez az éjszaka. A gyertyák pislákoló lángja segített mindenkit, hogy megtalálja helyét a padban, de ugyanakkor abban is segített, hogy felismerjék egymás arcát. Ez egy igazi húsvéti élmény: emlékeztet minket, hogy még sok a sötétség az életünkben, de Krisztus fénye, az igazi fény kitárulkozik előttünk.

A szentmise után feltámadási körmenetet tartottak – az eső miatt – a székesegyházban. A szertartás végén, a főpásztor megáldotta a húsvéti eledeleket. Virgil Bercea görög katolikus püspök jelenlétével és imájával tisztelte meg római katolikus testvéreit.

 

KÉPSOROZAT

 

 

Húsvétvasárnap, 2016. március 27-én a székesegyházban 11.00 órakor kezdődő húsvéti ünnepi szentmisét Böcskei László püspök celebrálta, a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara pedig Beliczay Gyula, Georg Friedrich Händel, Antonio Lotti és Franz Xaver Gruber műveivel kísérte. Prédikációjábna a főpásztor elmondta, hogy azt a fényt, amelyet feltámadásával Krisztus a világba hozott, nem lehet a világűrből felmérni, látni, vagy lefényképezni, mint ahogyan azt az űrszondák teszik a föld sötét féltekén mesterségesen kivilágított kontinensekkel. A Krisztus által a világba hozott fénynek ott kell lennie az emberi szívekben.

 

KÉPSORZAT

 

VIDEO