csoportkep_papok

Papi találkozó Margittán

A margittai Árpád-házi Szent Margit templomban gyűltek össze 2016. március 30-án azok a papok, akik 1982-ben lettek felszentelve, hálát adva az elmúlt 34 év szolgálatáért és megünnepelve az Eukarisztiát.

Májernyik Mihály esperes-plébános, mint házigazda köszöntötte a szentmise kezdetén az egybegyűlt papokat, híveket, hogy együtt emlékezzenek Emmauszra.

 

Az ünnepi szentmise szónoka Geréb Péter besztercei főesperes volt. Homíliájában az esperes kiemelte, hogy húsvét a hitünk tartóoszlopa. A mai emberek sok tekintetben hasonlítanak az emmauszi tanítványokra: hit és hitetlenség keveredik bennük, vonzódnak Jézushoz, de nem tudnak azonosulni a gondolataik.

Az emmauszi tanítványok csak Jézus tetteiből ismertek rá mesterükre. A kereszténység küldetése hasonlít egy háromlábú székhez, amelynek egyik lába az igehirdetés, a második a szentség kiszolgáltatása, míg a harmadik a caritas, a cselekedetekben megnyilvánuló szeretet.

 

Lázár Tamás