amoris_laetitia_firma_santo_padre

A Romániai Püspöki Konferencia közleménye az Amoris Laetitia apostoli buzdításról

Amoris laetitia (A szeretet öröme)

Ferenc pápa szinódus utáni apostoli buzdítása

 

A Szentszék 2016. április 8-án, pénteken mutatta be Ferenc pápa szinódus utáni Amoris laetitia (A szeretet öröme) című apostoli buzdítását, amelynek témája a szeretet a családban. «A családban megélt szeretet öröme egyben az Egyház öröme is. Amint arra a szinódusi atyák is rávilágítottak, a házasság válságának sokféle jelei ellenére, „a családalapítási vágy élő marad, különösen a fiatalokban, és ez bátorítást jelent az Egyház számára”. Válaszként erre a törekvésre „a családról szóló keresztény tanítás egy igazi örömhír”» (AL, 1 sz.).

A szöveget Ferenc pápa március 19-én írta alá – Szent József, Szűz Mária jegyese és Jézus nevelőapja ünnepén – és a 2013-ban kiadott Evangelii gaudium (Az evangélium öröme) után ez a második apostoli buzdítása. Az apostoli buzdítás „szinódus utáni”, vagyis egy olyan pasztorális dokumentum, amelyet a Szentatya a két család-szinódus (2014 és 2015) zárójelentésének alapján fogalmazott meg. Amint az már más tanítói dokumentum esetében történt, a pápa most is a világ különböző püspöki konferenciáinak a hozzájárulását is figyelembe veszi (Kenya, Ausztrália, Argentina stb.) és neves személyiségeket idéz, mint például Martin Luther King vagy Erich Fromm. Egy különleges idézet-forrás a „Babette lakomája” („Babette’s Feast”, 1987) című film, amely által a pápa az ingyenesség fogalmát akarta szemléltetni.

A dokumentumot hivatalosan április 8-án, pénteken délben mutatták be a Szentszék sajtótermében, sajtótájékoztató keretében, amelyen felszólaltak Lorenzo Baldisseri bíboros, a püspöki szinódus főtitkára, Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek, Francesco Miano, a római Tor Vergata Tudományegyetem erkölcsfilozófiai docense, illetve felesége, Giuseppina De Simone, a nápolyi Dél-olaszországi Teológiai Fakultás filozófiatanára.

A szöveg bevezető részében, Ferenc pápa bemutatja röviden az apostoli buzdítást:

Ez a buzdítás különös jelentőséget kap az Irgalmasság Jubileumi Évévének összefüggésében. Elsősorban azért, mert a keresztény családokhoz intézett javaslatnak szántam bátorításként, hogy értékeljék a házasság és a család ajándékait, és hogy erőteljes és értékteli szeretetet helyezzenek bele, olyan értékeket mint például a nagylelküség, elkötelezettség, hűség és türelem. Másdosorban pedig azért, mert a buzdítás célja mindenkinek a bátorítása arra, hogy az irgalmasság és a közelség jelei legyenek ott, ahol a családi élet nem tökéletes, vagy hiányzik belőle a béke és az összhang” (AL, 5 sz.).

A szöveg kilenc fejezetre oszlik, és a Názáreti Szent Családhoz intézett imával zárul: 1. Isten Szava világosságánál; 2. A családok valósága és kihívásai; 3. Jézusra fordított tekintet: a család hivatása; 4. A szeretet a házasságban; 5. A szeretet, mely termékennyé válik; 6. Néhány lelkipásztori távlat; 7. Megerősíteni a gyermekek nevelését; 8. Elkísérni, megkülönböztetni és integrálni a törékenységet; 9. Házastársi és családi spiritualitás.

Az Amoris laetitia apotoli buzdítás célja nem annyira a család „ideáljának” a felélesztése, mint inkább annak gazdag és összetett valóságára való rávilágítás. Szövegében egy pozitív, széles látókör észlelhető, amely nem elvont fogalmakra vagy ideális kivetítésekre alapoz, hanem a valóság pasztorális megfigyelésére. A dokumentum egy spirituális gondolatok és gyakorlati bölcsességek gazdag olvasata, amely hasznos minden olyan személynek vagy párnak, aki családot szeretne alapítani. Észlelhető az a tény, hogy ez a dokumentum olyan személyek tapasztalatának a gyümölcse, akik tudják mit jelent a családi élet, a hosszú ideig való eggyüttélés. Az apostoli buzdítás a tapasztalat és a remény nyelvén lett megírva.

 

Bukarest, 2016.04.08

Francisc Ungureanu

titkár