Örökös Szentségimádás Vaskóhn és Berettyószéplakon

A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően április hónap harmadik vasárnapján, 2016. április 17-én Vaskóhn és Berettyószéplakon lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Kiállítás a Vártemplomban

Várad várának regéje Szent László királyról címmel szervez kiállítást a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, melynek megnyitója 2016. április 17-én, vasárnap 17.00 órakor lesz a Vártemplomban. A kiállítás szintézist kíván készíteni Szent László király Nagyváraddal kapcsolatba hozható emlékeiről, a középkori székesegyházról, a szent sírjáról, illetve a szent máig fennmaradt ereklyéiről. A kiállítás színes, többnyelvű információs panelek […]

Szentmise a Vártemplomban

2016. április 17-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István nagyvárad-szőllősi plébános.

Hivatások Hétvégéje 2016

„Húsvét negyedik vasárnapja elénk állítja a Jó Pásztor ikonját, aki ismeri juhait, nevükön szólítja, táplálja és vezeti őket. Ezen a vasárnapon, immár több mint ötven éve, a hivatások világnapját ünnepeljük. Ez minden alkalommal felhívja figyelmünket az imádság fontosságára, hogy „az aratás ura küldjön munkásokat az aratásába” (Lk 10,2). A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2016. április 15-17. […]