2016_04_9-10_kantoriskola_schola_2

A gyulafehérvári kisszeminárium szkólája látogatott el Nagyváradra

„Hivatás és liturgikus misszió” mottó jegyében szakmai kirándulással egybekötött tartalmas és gazdag hétvégét töltött Nagyváradon 2016. április 8-10. között a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly (G. M. G. K.) Római Katolikus Kisszeminárium (a volt Kántoriskola jogutódja) 15 fős kiskórusa, Farkas László spirituális vezetésével, aki egy személyben az intézet ének-zene tanára, valamint a fakultatív kántorképzés és oktatás vezetője.

A nagyváradi látogatás legfőbb célja az volt, hogy tanúságot tegyenek az iskola keresztény, katolikus, liturgikus és kulturális értékeiről. A felsorolt értékek szinkretikus egységként vannnak jelen az említett iskolában és egészen egyedülálló értékrendet képvisel az erdélyi katolikus oktatáson belül is.

A mai iskola jogelődje, amely 1953-ban indult Erdély szentéletű püspöke Márton Áron megbízásából, Dr. Faragó Ferenc „iskolaalapító” vezetésével aki nagy műveltséggel és kiváló szónoki adottságokkal is rendelkezett, a katolikus értelmiségi képzését és annak egyházon belüli folyamatosságát tűzte ki célul. Mivel a régi rendszer jogilag az iskolát nem ismerte el mint katolikus középiskolát, gimnáziumot, csak úgy működhetett mint szakképesítést biztosító iskola és ekkor kapta a Kántoriskola nevet. Természetesen akkor is és most is az iskola fő célja a diákoknak teológiai és keresztény értékeket tolmácsolni és továbbadni, hogy akár világiként, akár papként az igazi értékeket megtanulják, felismerjék, kitartsanak mellettük és jellemes, becsületes, értékes, érett keresztényként éljék és „szórják” maguk körül a jót bárhová is rendeli őket az élet.

Szombaton, 2016. április 9-én szentmisével kezdődött a program, a nagyváradi Szent László plébániatemplomban. A szentmisén való tevékeny részvétel több szinten is megmutatkozott, hiszen a csoport tagjai közöl néhányan ministráltak, énekeltek, orgonáltak. A szentmise végén Pék Sándor plébános köszöntötte a vendégeket és megköszönte szolgálatukat, Isten áldását kérve további életükre és munkálkodásukra. Ezt követően a spirituális röviden bemutatta az iskolát és tevékenységüket, majd két kórusmű eléneklésével örvendeztették meg az érdeklődő híveket.

A reggeli elfogyasztása után várossétára indultak, Nagyvárad épített örökségeiben gyönyörködve, szem előtt tartva az érdeklődéseik középpontját képező templomok szépségét. A következő állomás a nagy lelkiségi, kulturális és liturgikus múlttal egyaránt rendelkező Premontrei széktemplom volt. Itt a 116. zsoltár két versét énekelték el a diákok és latinul „köszöntötték” a Szentháromságot. A templom kiváló akusztikai sajátosságai azonnal további két kórusmű eléneklésére ösztönözték a csapatot. Nagy szívélyességgel és lelki barátsággal köszöntötte és fogadta a vendégeket Fejes Rudolf Anzelm váradhegyfoki premontrei apát, aki kiválóan ismertette a rend történetét, annak sajátosságait, misszióját és karizmájit. Figyelemre méltó szaktudással és habitussal vázolta a templom gyöngyszemeit, értékeit és stilisztikai sajátosságait. A szép bemutató után közös agapéra hívott meg bennünket.

Az olaszi plébániatemplom sem maradhatott ki a meglátogatott épületek sorából. A templom hatalmas méretei és akusztikája lenyűgözte a diékokat. Két kórusmű eléneklésével örvendeztették meg a jelenlevőket. A templom (rendi) és plébániális történetét Kiss Albert főesperes-plébános ismertete, színes és személyes történetekkel megtűzdelve azt.

A városnéző program következő, egyben utolsó állomása a székesegyház volt. Az egyházmegye és a székesegyház történetét kiválóan tolmácsoló Tőtős Zsolt idegenvezető mutatta be a templomot, felhívva figyelmünket annak nemzeti, kulturális, és művészeti értékeire, sajátosságaira. A templomban négy kórusmű hangzott el, közöttük a Himnusz és a Szózat.

 

A gyulafehérvári vendégek nagyváradi tartózkodásának csúcspontját a Várad-Szőllősi plébániatemplomban végzett vasárnapi ünnepi szentmise jelentette, amelyen ministráltak, előénekeltek (szkóláztak), orgonáltak. A szentmise után az egyik diák röviden bemutatta az iskolát, annak küldetését.

A szentmise főcelebránsa és szónoka Farkas László spirituális volt, aki szentbeszédében kiemelte a napi szentírási szakaszokra hivatkozva a hármas tanúságételt: az emberek előtt, Krisztusról, Istenről, ami minden megkeresztelt és magát Krisztus követőjének tartó ember elsődleges feladata kell, hogy legyen. Az ünnepi szentmise után, a vendégek négy kórusmű előadásával ajándékozták meg a váradszöllősi híveket.

Köszönet és hála illeti mindazokat akik lehetővé tették a tartalmas és gazdag hétvégét, támogatták az ügyet lelkileg, szakmailag, fizikailag és anyagilag: Várad-Olaszi plébánia, Szent László plébánia, Premontrei széktemplom, Szent József plébánia, Várad-Őssi plébánia, Posticum, önkéntes adakozók, valamint házigazda minőségben a Várad-Szőllősi plébánia.

 

Józsa Domokos