2016_04_17_kiallitasmegnyito_vartemplom

Állandó kiállítás nyílt a vártemplomban

Várad várának regéje Szent László királyról című állandó kiállítás megnyitóját szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2016. április 17-én, vasárnap 17.00 órakor a Vártemplomban, a 25. Festum Varadinum rendezvénysorozat keretében.

A kiállítás szintézist nyújt Szent László király Nagyváraddal kapcsolatba hozható emlékeiről, a középkori székesegyházról, a szent sírjáról, illetve máig fennmaradt ereklyéiről. A kiállítás színes, többnyelvű információs panelek és a várban végzett ásatások alkalmával feltárt tárgyak egyesítése révén hozza karnyújtásnyi távolságba az egyházmegye és a város alapítójának alakját.

 

Böcskei László püspök köszöntötte az érdeklődöket, és kihangsúlyozta, hogy katolikus vonatkozásban a város és az egyházmegye fő temploma mindig a székesegyház, amely a hitben való meggyökereződésre, az ebből fakadó kibontakozásra és életre emlékeztet. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség bölcsője a várban található, azon a helyen, ahol Szent László monostort és székeskáptalant alapított, székesegyházat építtetett. Az évszázadok folyamán az egyházmegyének három másik székesegyháza volt: a Szent Brigitta-templom (jelenleg az Ortodox egyház használatában), a várad-újvárosi Szent László plébániatemplom és a jelenlegi barokk székesegyház. Ezentúl a zarándokok és látogatók, akik a vártemplom küszöbét átlépik, nem csak egy márvány táblán levő feliratot találnak, amely Szent László nagyváradi örökségére emlékeztet, hanem többnyelvű, vonzó, színes panókról juthatnak bővebb ismeretek birtokába a szent életével, hagyatékával kapcsolatosan.

Néhány éve a székeskáptalan minden hónap harmadik vasárnapján esti dicsérettel egybekötött szentmisét mutat be a vártemplomban, illetve a Nagyváradi Esperesség évente megszervezi a város népének zarándoklatát Szent László sírjának helyéhez.

 

A vártemplom külseje és belseje is a városvezetés által végzett várfelújítási tervnek a része volt, az elmúlt évek munkája által új arculatot kapott. A főpásztor felhívta a figyelmet, hogy mivel liturgikus térről van szó, a középpontban mindig Krisztus, Isten szeretetének és irgalmának arca marad, hiszen a vele való kapcsolatnak köszönhetjük, hogy nem szakadunk el a gyökereinktől, hitünktől, amely tápláló erőforrás számunkra.

 

Csorba Sándor, az egyházmegye irattárosa, aki munkásságának a kiállítás létrejötte köszönhető, rövid ismertetőt tartott a panók tartalmáról, a közölt információk forrásáról, illetve azokról az érdekességekről és nehézségekről, amelyekkel az előkészítő munkája folyamán találkozott. Több egyházmegyének a nemzetközi összefogásaként születhetett meg a kiállítás, amely ezentúl a vártemplomban fogadja a híveket, turistákat.

 

Huszár István alpolgármester örömét felyezte ki az iránt, hogy a magyarok számára oly fontos személyiséget bemutató és ismertető anyagot sikerült a vártemplomban elhelyezni, valamint biztosította az egyházakat, felekezettől függetlenül, hogy lehetőségeihez mérten igyekszik minden olyan kezdeményezést támogatni, amely a nagyváradi magyar közösség céljait szolgálja.

A kiállításmegynyitón jelen volt Magyarország kolozsvári konzulja is.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO