img_0115

Sajtótájékoztatón mutatták be a nagyváradi regionális taizé-találkozó célját és programját

Lakhatóvá tenni a Földet címmel második alkalommal szerveznek regionális Taizé találkozót Váradon 2016. május 6-8. között. A találkozó programját és részleteit hétfőn, 2016. április 18-án ismertették a szervezők a Posticumban.

Benedek Ramóna hitoktató köszöntötte a jelenlevőket, majd átadta a szót Böcskei László püspöknek, aki kihangsúlyozta, hogy az idei találkozót is ökumenikusnak szánják, hiszen ez a Taizéi mozgalom egyik fő jellemzője. Fontos a nyitottságra helyezni a hangsúlyt, és ezt a találkozót a bizalom útjának tekinteni. Célja az, hogy a változást kereső embereket összekösse, hogy felfedezhessék közös vonásaikat. Fontos, hogy ebből senki se legyen kizárva, különösen most, amikor az Irgalmasság Évét ünnepeljük. Az ökumenikus, azaz vallásközi jelleg mellett, a főpásztor a nemzetiségek közötti együttműködés fontosságát is kiemelte, hiszen erre ma is nagy szükség van, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy számos problémát és konfliktust nem a politikai vezetőség szintjén, hanem a személyek közötti párbeszéd szintjén lehet megoldani. Az egyházmegye elöljárója támogatásáról biztosította a szervezőket.

Csernák Béla nyugdíjazott református tiszteletes kifejtette, hogy Taizé komoly múltja ellenére sem merült ki, lelkisége ma is sok fiatalnak jelent értéket. A legmegfelelőbb összefoglalása a Taizéi lelkiségnek az a kép, amely szerint nyitott kapukkal és a hit ajándékával várja a kereső fiatalokat. A tiszteletes azon reményének adott hangot, amely szerint a regionális találkozók esetében is mellékessé válnak a keretek, és a hit ereje kerül majd előtérbe.

Ozsváth Judit a találkozó megszervezésének a részleteit ismertette, beszámolt arról, hogy az idei találkozót a tavaly megtapasztalt lelkesedés hullámain szervezik. A Lakhatóvá tenni a Földet cím nem egy ökológiai projektre utal, alatta inkább a rászorulókkal való szolidaritás vállalását kell érteni. Két taizéi testvér is részt fog venni a regionális találkozón: a tavaly már jelenlevő James testvért egyik társa kíséri el Nagyváradra. Idén a találkozó két egész napra és két éjszakára terjed, hogy a távolabbról érkezők is részt vehessenek. Nem csak emlékezni szeretnének a Taizébe tett látogatásokra, hanem feleleveníteni, megélni az ottani lelkiséget. A találkozó célja az elfogadás erősítése, valamint az érdektelenség minél nagyobb mértékű felszámolása. A program közös imákat, műhelyeket, könyvbemutatót, színházelőadást foglal magába.

Pék Sándor esperes alkalmasnak tartja a Várad-újvárosi plébániatemplomot arra, hogy az esti imaóra „házigazdája” legyen, hiszen a diktatúra idején is, a Szent László templom “mindenki temploma” volt.

A margittai Veress László kifejtette, hogy úgy érzi többszörös taizéi látogatása nyomán sikerült hazahozni a soha ki nem alvó tüzet, amely olyor kevésbbé, máskor erősebben és.

Vakon Zsolt püspöki titkár véleménye szerint, azokban a plébániaközösségekben ahol van Taizé-t megjárt fiatal, ott élet is van. A készülőben levő találkozó jó alkalom arra, hogy Ferenc pápa felhívására válaszoljanak a résztvevők, amely szerint nem falakat, hanem hidakat kell egymás felé építeni.