2016_04_17_hivatasok_hetvegeje_margitta

Hivatások hétvégéje Margittán

Azokért a személyekért imádkozott együtt a margittai egyházközösség 2016. április 17-én, a 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, akik meghallották Isten hívását és elkötelezték magukat mellette.

Mivel ezen a napon a Hivatások Vasárnapját ünnepelte az egyház, erre az alkalomra három kispap – Bíró Károly, Hojda Vasile és Tímár József – érkezett Margittára, akiknek lehetősége nyílt bekapcsolódni a plébánia életébe: találkoztak az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülő fiatalokkal, ellátogattak a Szent Antal öregotthonba és részt vettek a vasárnapi szentmiséken, ahol megosztották a hívekkel hivatásuk történetét, illetve a gyulafehérvári teológián szerzett tapasztalatokat.

 

A vasárnapi ünnepi szentmisén két kispap vett részt, míg harmadik társuk Monospetribe látogatott, hogy az ottani hívekkel találkozzon.  Mindkét papnövendék olyan településről származik, amely egy-egy kiemelkedő személyiséget adott az erdélyi illetve nagyváradi egyházmegyéknek, név szerint Márton Áron és Bogdánffy Szilárd. Mindketten kiemelték azt a pillanatot, amikor meghallották Isten hívását.

 

Májérnyik Mihály esperes-plébános külön köszöntötte a vendégeket, híveit pedig arra kérte, hogy nemcsak anyagilag, hanem imáikkal is segítsék azokat a fiatalokat, akik meghallották Isten hívó szavát és erre igennel mertek válaszolni.

A szentmise végén a kispapok köszönetüket fejezték ki minden támogatásért, legyen az anyagi, vagy lelki, amellyel a hívek segítik őket jó papokká válni.

 

Lázár Tamás