2016_04_18_madarassy_kiallitasmegnyito

Kiállítás tűz és láng által

Az ókori istenek kovácsának emberfeletti teljesítményével mérik tisztelői és csodálói Madarassy István budapesti ötvös-szobrászművész munkásságát, akinek most június végéig megtekinthető, a Királynék városából, vagyis Veszprémből elhozott kiállítása nyílt meg Tűz és láng által címmel a nagyváradi római katolikus püspöki palota előcsarnokában, a XXV. Festum Varadinum ünnepségsorozat keretében, 2016. április 18-án, 16.30 órakor.

A szép számú érdeklődőt köszöntő Lakatos Attila kulturális referens azt emelte ki: hagyománynak számít, hogy a székház a fesztivál keretében otthont biztosít egy-egy kortárs képzőművészeti rendezvénynek, hiszen a püspökségnek komoly múltja van a mindenkori kulturális kezdeményezések mecenatúrája terén. Hangsúlyozta: fontos, hogy az a szellemiség, amit a műveik sugallnak, egyúttal a keresztény értékrendet is képviselje.

 


Böcskei László megyéspüspök azt emelte ki: az elmúlt negyed évszázadban a Varadinum a kulturális és vallási értékek feltárásáról, megvédéséről és továbbadásáról szólt, melyek nem csak a művészek gondjára vannak bízva, hanem valamennyiünkére, ezért oda kell figyelnünk ezekre. Meglátásában ez a kínálat leginkább egy terített asztalhoz hasonlítható, ami mindenkit vár, amely mellett ott vannak a székek, és ahol adva van a lehetőség, hogy oda álljunk vagy üljünk, és fókuszáljunk ezekre az értékekre. (Ahogy a négy evangélista is teszi az egyik alkotás esetében, és ami nyitottságot, illetve érzékenységet igényel tőlünk). A főpásztor ugyanakkor hozzátette: számára mégis ennek a tárlatnak a középpontjában egészen más áll, éspedig a Noé bárkája című alkotás, mely a béke szövetségét jelképezi, és felkiáltójelként azt kérdezi tőlünk: hova tartunk, keressük-e a helyünket. Arra figyelmeztet: kényelemből vagy más okok miatt, elmegyünk az értékek mellett, és nem élünk a lehetőséggel. „Azt kívánom, mindenki próbáljon valamit felfedezni ezen az útvonalon, megtalálni a helyét, amikor ezeket a szép alkotásokat tanulmányozza”- mondta.

 

Balla Tünde méltatásában azt nyomatékosította: a kiállítás Madarassy István életművének átfogó, főként biblikus tárgyú szobraiból és kisplasztikáiból válogat, de nem zárja ki a világi témák megjelenését se. Induljunk bár felfedezésre a zenétől lágyan hajladozó Fuvolás lány és az Örök fagottos alakjától, az arany ezer színében játszó firenzei Ponte Vecchio felé, útba ejtve Szent István király intelmeit vagy Csontváry fáját, esetleg közelítsünk az Árpád-házi szentek, László király és Margit plasztikái felől, a kirándulásunkat felügyelő Arkangyaltól haladva, szent és profán kart karba öltve kulminál az Utolsó vacsorában. Utunkat a négy evangélista vigyázza, Szalézi Szent Ferenc, A jó pásztor, Szent Kristóf és Szent Eligiusz, s még sorolhatnánk, hányan igazítják valódi mérföldkőként.

Madarassy István azt mondta: már régóta vágyott rá, hogy Váradon is legyen tárlata, Huszár István alpolgármester azon meggyőződésének adott hangot: érdemes szervezni ehhez hasonló eseményeket, hiszen van rá érdeklődés.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO