Szentségimádás Újpalotán és Bélben

A nagyváradi egyházmegyében újraéledt örökös szentségimádási nap hagyományának megfelelően május hónap második vasárnapján, 2016. május 8-án Újpalotán és Bélben lesz a híveknek lehetősége a szentségimádásba bekapcsolódni.

Váradszöllősi Zenei Estek

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Váradszöllősi Római Katolikus Plébánia közös  szervezésében 2016. május 8-án Váradszöllősi Zenei Estek címmel kezdetét veszi az a programsorozat, amelynek keretében május és október vasárnapjain 19.00 órától orgonakoncertet adnak a váradszöllősi plébániatemplomban. Az első alkalom vendégelőadója Costea Marcel Octav, bukaresti orgonaművész. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Templombúcsú Biharsályiban

2016. május 8-án, vasárnap tartják a Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt biharsályi római katolikus templom búcsúünnepét. A 14.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert nagyvárad-olaszi plébános.

Elsőáldozás a székesegyházban

„Ó szent, eleven, szép, tiszta Kenyér, amely az égből szállottál alá és életet adsz e világnak, jöjj be az én szívembe és alakítsd azt tiszta hajlékoddá!“ (Pázmány Péter imája)  2016. május 8-án, vasárnap a 11.00 órakor kezdődő szentmisén 30 gyerek első alkalommal járul szentáldozáshoz a nagyváradi római katolikus székesegyházban.A gyerekek felkészítését Fodor József plébános, általános helynök […]

Bérmálás Tasnádszántón

„A Szentlélek képessé tesz bennünket arra, hogy megéljük hitünket és tanúságot tegyünk róla, megvilágosítja azok szívét, akikkel találkozunk.“ (Ferenc pápa)  Ezen a hétvégén Böcskei László megkezdi a 2016-os évre tervezett bérmálások kiszolgáltatását. A főpásztor a keresztény nagykorúság szentségében részesíti azokat a fiatalokat, illetve felnőtteket akik betöltötték a 12. életévüket és a plébános irányítása alatt előkészültek a […]

Bérmálás Bihardiószegen

„A Szentlélek képessé tesz bennünket arra, hogy megéljük hitünket és tanúságot tegyünk róla, megvilágosítja azok szívét, akikkel találkozunk.“ (Ferenc pápa)  Ezen a hétvégén Böcskei László megkezdi a 2016-os évre tervezett bérmálások kiszolgáltatását. A főpásztor a keresztény nagykorúság szentségében részesíti azokat a fiatalokat, illetve felnőtteket akik betöltötték a 12. életévüket és a plébános irányítása alatt előkészültek a […]

Szlovák hívek Szentévi Zarándoklati Napja

Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Ezért a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökje Szentévi Zarándoklati Nap, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába. Az összeállított programnak megfelelően […]

Áldozócsütörtök – Urunk Mennybemenetelének ünnepe

2016. május 5-én, negyven nappal Húsvét után a katolikus egyház Urunk Mennybemenetelét ünnepli. Áldozócsütörtök egyike az Egyház legrégibb ünnepeinek, amit bizonyítanak a reánk maradt homíliák, melyeket az egyházatyák (Eusebius, Nyssai Szent Gergely, Szent Ágoston) ezen az ünnepen tartottak. Minthogy a húsvéti gyertya a feltámadt Krisztust jelképezi, azért azt az ünnep nagymiséjének evangéliuma után eloltják, a […]