2016_05_05_szentevi_zarandoklat_5_szlovak

Az egyházmegye szlovák ajkú hívei zarándokoltak a Szent Kapuhoz

Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek.

Áldozócsütörtökön, Urunk Mennybemenetelének ünnepén, 2016. május 5-én, 18.00 órakor a nagyváradi, madarászi, bodonosi, baromlaki, magyarpataki, élesdi, berettyószéplaki és sáráni szlovák ajkú hívek zarándokoltak a székesegyházhoz, hogy Isten irgalmasságáért esedezzenek. Kiss Albert és Lőrincz Ottó, a székeskáptalan kanonokai fogadták a vendégeket a székesegyház bejáratánál, a Szent Kapunál.

 

Böcskei László megyéspüspök volt a szentmise főcelebránsa, aki a bevezető részben köszöntötte a több száz szlovák nemzetiségű zarándokot, a magyar ajkú nagyváradi híveket akik az ünnepi szentmisére jöttek, illetve különleges vendégként a két taizéi testvért, akik a hétvégén Nagyváradon megtartott regionális taizéi talalkozóra érkeztek.

A szentmise előtt és alatt, a híveknek lehetőségük volt a szentgyónás szentségéhez járulni.

 

Az ünnepi szónok Maskara János berettyószéplaki plébános volt, aki az isteni irgalmasság megtapasztalására és továbbajándékozására buzdította a híveket. Történelminek nevezte a csütörtöki zarándoklatot és szentmisét, hiszen bár a múltban többször zarándokoltak szlovák hívek a nagyváradi székesegyházhoz, különösen az egyházmegyei zarándoklati napra, most először szerveztek zarándoklatot kifejezetten az egyházmegye szlovák nemzetiségű hívei számára.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO