bermalas_bihardioszegen_2016

Bihardiószegi fiatalokat részesített a bérmálás szentségében a főpásztor

Tizennégyen részesültek a bérmálás szentségében szombaton délelőtt Bihardiószegen. Nem egy út végén, hanem éppenséggel az elején vannak, figyelmeztette a fiatalokat Böcskei László megyés püspök.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyét 1930 és 1939 között vezető Fiedler István püspök támogatásával 1936-ban épített bihardiószegi templomban az egyházvezető mai utóda, Böcskei László szolgáltatta ki a bérmálás szentségét 2016. május 7-én, szombaton délelőtt. Az ünnepi szentmise kezdetén a 14 bérmálkozó – 12 fiatal (7 lány és 5 fiú) illetve 2 fiatal férfi – az oltár előtt félkörben állva köszöntötte a püspököt, akivel előzőleg, a mise kezdete előtt már elbeszélgettek. Erről Böcskei László a templomot megtöltő híveknek elmondta: megbeszélték, hogy milyen fontos a Szentlélek általi találkozás Istennel, a megmaradás a szeretet útján egy én-központú világban, ahol mégis inkább az Istennel tartott kapcsolat kellene a legfontosabb legyen, illetve hogy valamennyien testvérekként éljünk együtt. A bérmálkozókat Szűcs Attila helyi plébános mutatta be a püspöknek, tanúsítva, hogy megfelelő hitoktatás és előkészületek után készen állnak a szentség felvételére.

Szentbeszédében Böcskei László egyebek mellett hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az ember életében a nyitás Isten segítő kegyelme felé, hogy tudjunk reá támaszkodni, reá, aki nem egy távoli, hanem egy hozzánk közelálló támasz. “Isten kinyitja előttünk a kapukat, megmutatva a célhoz vezető utat, ezt nevezzük bérmálásnak”, zárta prédikációját a püspök. Ezek után az ünnepeltek megújították keresztségi fogadalmukat, ezáltal elnyerve a keresztény nagykorúságot, majd megtörtént a bérmálás szertartása. A szentség kiszolgáltatásában részesült egy román ajkú fiatalember is, akivel a püspök természetesen anyanyelvén értekezett az ünnepség minden lépésekor, például gratulációk során is. A szentáldozás idején elsőként a bérmáltak sorakoztak az oltárhoz. A püspök szolgálatát elsőnek Szűcs Attila plébános, majd Székely Szabolcs egyháztanácsi elnök köszönte meg, a fiatalok ajándékot adtak a püspöknek.

A végső áldás előtt Böcskei László figyelmeztette a bérmáltakat: nem egy út végéhez értek, hanem éppenséggel egy út elején vannak, érezzék át annak fontosságát, hogy Isten megszólította őket. Örömét fejezte ki, hogy Diószegen egy kicsi (mintegy 220 fős – szerz.megj.) katolikus közösség van, amely azonban annál nyitottabb, befogadó-készebb. Köszönetet mondott Szűcs Attila tisztelendőnek a fiatalok felkészítéséért és az ünnep előkészítéséért, Mihály Balázs érkeserűi tisztelendőnek a zenei szolgálatért, a többi paptestvér részvételéért, ugyanakkor meghívta a fiatalokat az egyházmegye közelgő ifjúsági találkozójára, melyen elsősorban a bérmálkozottakra vagy a bérmálás előtt állókra számítanak. A kivonulás után a Szűz Mária tiszteletére felszentelt templom lépcsőjén elkészült a csoportkép és miközben Böcskei László még egyszer minden fiatallal kezet fogott, Szűcs Attila a bérmálási emléklapokat is kiosztotta.

 

Forrás: erdon.ro