dsc_0001

Találkozó az egység jegyében

A nagyváradi Posticumban tavaly szerveztek először taizéi találkozót, amihez akkor a franciaországi ökumenikus közösség hármas évfordulója szolgált apropóul. A tavalyi sikerek előre vetítették a folytatás gondolatát, és a tizenegy tagú szervezőcsapat idén is munkához látott. A 2016. május 6–8. között lezajlott rendezvény más jellegű volt, mint a tavalyi: itt már nem az emlékezésen volt a hangsúly, hanem a Taizé által hirdetett szolidaritás és egység megélése került előtérbe. A találkozó – Roger testvértől kölcsönzött – címéhez (Lakhatóvá tenni a földet) hűen a rendezvény programpontjai a lelki sebek feldolgozására, a más szemléletű és vallású emberek elfogadására, a rászorulók befogadására és a szenvedők segítésére irányították a résztvevők figyelmét. A szervezők számára fontos volt, hogy az elméleti megközelítéseken túl mély tapasztalatokig jussanak el a mindenféle korosztályhoz tartozó résztvevők. A találkozó közben és kevéssel annak lejárta után érkezett visszajelzések azt igazolják: ez a cél megvalósult.

 

A nagyváradi Posticum keresztény kulturális központ mindegyik közösségi terme „be volt lakva” az elmúlt hétvégén. A római és görög katolikus püspökök, valamint a taizéi szerzetesek által tartott üdvözlő beszédek, bibliai bevezetők, csoportos beszélgetések és interaktív műhelyfoglalkozások mellé a négy taizéi imaóra nyújtott spirituális alapot a találkozóhoz. Az igényes zenei kísérettel énekelt imákhoz két – magyar és román – nyelven olvasott zsoltárversek, bibliai olvasmányok és könyörgések társultak.

A taizéi közösséget két szerzetes, James és Kilian testvér képviselte a találkozón, akik az ortododox húsvéton való részvétel után (Bukarest) egy kisebb országos körút utolsó állomásaként érkeztek Nagyváradra. Az angol származású James testvér a közösség Romániával kapcsolatot tartó tagja bibliai bevezetőt tartott a 30 év alatti korosztályhoz tartozóknak, Kilian testvér a zenei műhely lebonyolításához nyújtott segítséget. Mindketten minden alkalmat megragadtak a résztvevőkkel való személyes beszélgetésekre.

 

Vakon Zsolt püspöki titkár kalauzolásával a taizéi testvérek péntek délelőtt a református, a görög és római katolikus püspökökkel, illetve – az ortodox püspök távolléte miatt – az ortodox esperessel találkoztak.

A találkozó kiemelkedő programpontjának számított a város központjában álló és a város lakói számára az egységet és összefogást jelképező Szent László templomban tartott szombat esti közös feltámadási ima. Erre a találkozó résztvevőin túl az egyházközség hívei közül is többen eljöttek, de érkeztek a város más felekezeteihez tartozók, sőt más településeken élők is. A templomot megtöltő imádkozó közösség minden bizonnyal meghatódva nyugtázta, hogy a szervezők virággal kedveskedtek mindenkinek, aki megnyitotta ajtaját a találkozóra érkező fiatalok előtt, szállást és reggelit biztosítva számukra. A szervezők szintén virágot nyújtottak át a több mint húsz belföldi és külföldi településről érkezett résztvevők képviselőinek is.

Külön kiemelendő, hogy Böcskei László nagyváradi megyéspüspök végig különös odafigyeléssel kísérte a találkozó előkészületeit, és zsúfolt programja mellett a rendezvény több programjába és imaórájába is aktívan bekapcsolódott, és a találkozó több résztvevőjével személyesen is elbeszélgetett. Figyelme kiterjedt a más helyekről (még Ausztriából is) és más felekezetektől érkező papok személyes köszöntésére is. Társa volt mindebben Virgil Bercea nagyváradi görög katolikus püspök, aki szintén több alkalommal imádkozott együtt és meleg hangon szólt a jelenlévőkhöz. „Hálát adok Istennek értetek, akik az egységet példázni összejöttetek erre a hétvégére. Azt szeretném, hogy ha azt a reményt, amit itt átéltünk, mindenki tovább vinné magával és sikerülne azt másokkal is megosztania” – fogalmazott a város központjában tartott ünnepi imán Böcskei László megyéspüspök.

 

A püspökök által hitelesen közvetített egységre törekvést, valamint a találkozó egészét nagyon pozitívan értékelték a taizéi vendégek is. „Nagyvárad valami olyat mutatott nekünk ezen a találkozón, amilyenből nagyon keveset látunk az országotokban és azon kívül tett látogatásaink során. Köszönjük mindenkinek, aki tett azért, hogy ezt megélhettük” – fogalmazott a búcsúzákor a taizéi James testvér.

 

Köszönet illeti a Posticum vezetőségét és munkatársait, a Római Katolikus Püspökséget, különös módon Böcskei László megyéspüspököt, aki nagyon sokat tett személyesen is azért, hogy a találkozó még gazdagabb legyen, és mindenkit, aki valamilyen formában részt vett a szervezésben, vagy egyszerűen jelenlétével ajándékozta meg társait.

 

Ozsváth Judit

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO