2016_05_08_elsoaldozas_szalonta_6

Elsőáldozás Nagyszalontán

Nagyszalontán 2016. május 8-án, vasárnap, tizenkilenc elsőáldozó lépte át a templom kapujának küszöbét, hogy először találkozzanak Krisztussal az Oltáriszentségben. A templom megtelt izgatott szülőkkel, nagyszülőkkel, vendégekkel mindenki részese akart lenni e nevezetes nap minden egyes pillanatának. Lőrinc Ottó plébános szeretettel köszöntötte a híveket, egybegyülteket. A szentmise a szülői áldással kezdődött: Örök Atyaisten, Te adtad nekem a gyermekemet, hogy a Te szent akaratod szerint felneveljem, Te felhatalmaztál engem hogy a Te szent nevedben megáldjam őt ebben a szent órában, szülői áldásomat adom a gyermekemre, áldás szálljon fejére és kísérje lépteit. Áldjon meg kedves gyermekem a mindenható Isten, az Atya a Fiú és a Szentlélek, szálljon rád az ő áldása most és egész életeden keresztül. Ámen.

 

A szentmisét a gyermekek versei szőtték át, amelyek által Isten jóságát, nagylelküségét és szeretetét magasztalták. A gyermekek, gyertyáikat meggyújtva élték át keresztelésük élményét. Jobb kezükben gyertyát tartva, bal kezüket szívükre helyezve megújitották keresztelésükkor az ő nevükben a szülők és keresztszülők által tett fogadalmakat. Ezt követően a fiatal hívek először járultak az Úr asztalához, pillanat amely az ünnepi szentmise megkoronázását jelentette. A szentmise végén, régi hagyomány szerint, a plébános irányitásával elhagyták a templomot, átvonultak a plébániára egy szerény, kalácsos agapéra.

 

Jézust a szívükben hordozva, szüleikkel, rokonaikkal boldogan tértek haza a kis elsőáldozók.

 

Morar Viktória