szt_laszlo_iskola_homlokzat

A Szent László Római Katolikus Teológia Líceum felvételit hirdet

Felvételi és beiratkozás a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceum teológia osztályába

Felvételi tájékoztató, IX. osztály – 2016

Ha olyan iskolát keresel, amely keresztény értékrendre épített, korszerű nevelést és a modernkor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít, akkor a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceumban van a helyed!

 • Teológia osztály– 28 hely
  • ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz
  • keresztény alapú szaktantárgyak tárháza áll rendelkezésedre
  • helyi és nemzetközi versenyek, zarándoklatok, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet, intenzív angol és német nyelvet tanulhatsz
  • a felvétel felekezeti hovatartozástól független
  • külföldi ösztöndíj lehetőségek
  • változatos szakkörök széles skáláját nyújtjuk
  • betekinthetsz Nyugat – Európa szellemi-kulturális életébe, támogatott tanulmányi kirándulások által, külföldi és belföldi táborozásokon vehetsz részt

 

Felvételi vizsgatételek hittanból

a teológia szak IX. osztályába

 

Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001.

TÉTELEK: A kinyilatkoztatás, A Biblia, Az apostoli hitvallás: Hiszek egy Istenben, A teremtés és gondviselés, Isten terve az emberrel, A Fiúisten érettünk emberré lett (Jézus születésének hírüladása Lk 1, 26-38, Jézus születése, A napkeleti bölcsek hódolata), Jézus példabeszédei (A tékozló fiú története Lk 15, 11-32), Legyen meg a Te akaratod (Jézus szenvedése: Nagycsütörtök, Nagypéntek), Föltámadt és fölment a mennybe (Húsvét és Jézus mennybemenetele), Szentlélek (Pünkösd),  Szentháromság, Jézus Egyháza.

 

Beiratkozáshoz szükséges íratok:

 • beiratkozási űrlap
 • személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)
 • a VIII. osztály egységes dolgozatának eredményét bizonyító okirat
 • anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (10-es magaviseleti jegy szükséges)
 • nyilatkozat a tanuló és szülő részéről, hogy egyetért az iskola rendszabályzatával
 • egyházi ajánlás, orvosi igazolás

 

Beiratkozás időpontja a hittan felvételire a teológia osztályba:

 

2016. május 23-24., 8-15 óra között beiratkozás az iskola titkárságán (Partenie Cosma 3-5-7.)

Valláspróba: 2016. május 27., péntek, reggel 9 órakor szóbeli, 11 órától írásbeli vizsga a megadott tételek alapján.

Eredményhirdetés: 2016. május 30.

Kollégium: A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek a Caritas Catolica bentlakásában. A kérvényt a Caritas Catolica irodájában (Kanonok sor 21 sz.) titkárságán lehet benyújtani.

 

A valláspróba tételeiért vagy egyéb tájékoztatásért fordulj az iskola titkárságához az alábbi címen:

Nagyvárad, Partenie Cosma u. 3-5-7-. sz.

Tel: 0359 41 11 21  

Szeretettel várunk minden kedves diákot!