vallasolimpvaradiak

Nagyváradiak az ökumenikus vallásolimpián

Az idei magyar nyelvű Országos Ökumenikus Vallás Olimpia döntőjére 108 diák jutott tovább az ország 13 megyéjéből. A versenyt a tanügyminisztérium évente megszervezi a római katolikus, református és unitárius egyházzal együtt e felekezetekhez tartozó VII–XII-es diákok számára. Az idén Kolozsváron április 21–24. között tartott verseny fő helyszíne a János Zsigmond Unitárius Kollégium volt. Az iskola épületében  zajlott a megnyitó, a dolgozatírás és -javítás, és a kulturális programok. A díjkiosztót és a zárórendezvényt a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében tartották.
A rendezvény április 21-én, csütörtökön délután 4 órakor ünnepi megnyitóval kezdődött az unitárius iskola Dávid Ferenc imatermében. Itt a nyitóáhítaton a három felekezet lelkészei szolgáltak és Református Kollégium kórusa énekelt Székely Árpád karnagy vezényletével. A megnyitón szót kaptak az egyházi méltóságok: Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök és Kovács Sándor katolikus főesperes. Mindketten a diákokhoz szóltak, a hit és tudomány összekapcsolására, az erkölcsi tartásra, emberségre biztatták őket. Ezt követően a tanügyminisztérium képviselői szóltak, majd a verseny elnöke, a BBTE RK Teológia Karának újonnan beiktatott dékánja, Vik János megnyitottnak nyilvánította a rendezvényt. A nap Márk Attila Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét című dalestjével ért véget.

Április 22-én, pénteken délelőtt írták meg a dolgozatokat a diákok, tételeiket úgy állították össze, hogy a Szentírás ismeretét bizonyíthassák, de pontot vesztett, akinek helyesírása nem volt megfelelő, vagy aki nem fogalmazott összefüggően és szépen. Míg a tanárok javítottak, a diákok Kolozsvárral ismerkedtek, többek között értő magyarázattal nézhették meg a különböző felekezetek templomait. Ez a verseny az ökumené jegyében zajlik, a főcél nem annyira a versengés, a megmérettetés, hanem az ismerkedés. Egymásra vagyunk utalva, erdélyi magyarok, nem húzhatunk százfelé pont a vallás nevében, mondta el a Vasárnap kérdésére Bogos Mária Hargita megyei tanfelügyelő a vallás olimpia céljáról. Hozzátette: sikerült elérni, hogy a római katolikus vallás tantárgyverseny is a minisztérium által elismert, pontot szerző rendezvény lett – ezt a következő hétvégén Csíkszeredában tartják –, így a katolikus diákoknak ott lehet saját vallásukra vonatkozó ismereteiket megmutatni, azokban a kérdésekben számot adni, amik kifejezetten a tananyag részei számukra, amelyeket az iskolai hittanon tanulnak. Az ökumenikus olimpia keretében a Szentírás ismeretén a hangsúly, hiszen ez az, amiben minden keresztény felekezet osztozik mint közös kincsen. Az ökumenikus rendezvény fontos, továbbra is résztvesz benne a római katolikus egyház is, módszertanát át fogják dolgozni, ebben állapodtak meg a szervezők, számolt be lapunknak Nagy Gabriella, a tanügyminisztérium tanácsosa, e verseny ügyvezető elnöke.  Azt is megtudtuk tőle, a terv szerint a tananyagot összevonják, és a versenyt kitágítják, megnyitják a világi osztályokban tanuló, a Szentírást különösen kedvelő diákok számára is.

A pénteki nap a Saul fia című film vetítésével, majd azt követően a benne szereplő Molnár Levente színművésszel való beszélgetéssel zárult.

Április 23-án, szombaton a katolikus diákok a teológia karon szentmisén vettek részt, amit Horváth István főtanfelügyelő celebrált, ezt követte az ebéd, majd a várva várt a díjátadás. A Protestáns Teológiai Intézet gyönyörű és méltóságteljes dísztermében olajozottan ment a verseny utolsó hivatalos közös programja. Művészi műsorral kedveskedtek a résztvevők közül többen (zongorajátékkal, illetve versmondással). Ezt követte a záró áhítat, majd az összegző beszédek. Minden résztvevő, minden szervező és minden felkészítő tanár elismerő oklevelet kapott.

A katolikus résztvevők közül I. díjas lett Kussy Erna-Brigitta, a nagyváradi Szent László Gimnázium XI-ese, III. díjat nyart ugyanebben a kategóriában a temesvári Gerhardinumból Zöld Tímea, szintén III. díjas lett a IX-edikes kolozsvári Katona Hunor (Báthory István Elméleti Líceum). Dicséretet kaptak: VII. osztály: Kováts Álmos (Szatmár, Hám János RK Teológiai Líceum); VIII. osztály: Iakab Gyík Sarolta (Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum), IX. osztály: Iakab Orsolya Erzsébet (Temesvár, Gerhardinum), X. osztály: Czompa Renáta-Mónika (Szatmár, Hám János RK Teológiai Líceum).

A vallás tantárgyverseneyeket évek óta figyelemmel követi szerkesztőségünk is, Keresztény Szó és Vasárnap különdíjat osztva a legötletesebb, leghelyesebben megírt, legkreatívabb írások kapják, olyanok, amelyeknek szerzői az írásban tehetséget mutatnak. Idén ezt a különdíjat Kirner Katalin nagykárolyi VIII-os, valamint Czire Ráhel-Orsolya és Garfield Adrienne kolozsvári IX-edikesek nyerték el.

Az olimpia záróünnepségén a BBTE Római Katolikus Teológia Karának kórusa énekelt Márton Szabolcs vezetésével, este pedig az érdeklődők megnézhették Bogdán Zsolt színművész Ady-estjét.

 

Forrás: romkat.ro