2016_05_21_leliksegek_talalkozoja_tasnadszanto_5

Lelkiségi csoportok találkoztak Tasnádszántón

Ünnepre virradt fel a nap Tasnádszántó felett 2016. május 21-én, hiszen itt találkoztak a tasnádi és a szilágysomlyói Rózsafüzér Társulatok tagjai. A két kerületből közel 200 „rózsalevél” vett részt a lelkinapon. Minden helység Társulata elmondhatta működésének rövid történetét, annak örömeit, nehézségeit, melyekkel szembenézve mindent megtesznek, hogy Mária gyermekeiként Istent és az adott egyházközséget hűséggel szolgálják és imáikkal körülöleljék. A nap csúcspontja a szentmise és a Ft. Leszkovszky György Pál OP atya előadása volt. A domonkos páter a rózsafüzér történetéről, annak kialakulásáról és fejlődéséről, valamint a 21. században történő Mária tisztelet jelentőségéről beszélt. A szentségimádás alatt a tasnádszántói fiatalok felemelő zenei szolgálata segítette a résztvevőket az imában való elmerülésben. A nap első felét közös vacsora zárta, melyet a falu közössége szeretettel és szorgalommal készített elő a vendégek számára.

 

A lelkinap megkoronázásaként ünnepélyes szerenádra került sor a Boldogságos Szűz anya tiszteletére a templomkertben található Lourdes-i barlang körül. A jelenlévők gyertyákkal a kezükben, Mária-énekeket énekelve adtak hálát az égi édesanyának a nap kegyelmeiért.

 

A találkozó jó alkalom volt arra, hogy a Rózsafüzér Társulatban elkötelezettek imádkozzanak közösségeikért és azok egységéért, szorosabbra fűzzék kapcsolatukat a Boldogságos Szűz Anyával és az esperesi kerületben működő Társulatok tagjaival.

Köszönet illeti a két esperesség papjait az igényes találkozó megszervezéséért, valamint a tasnádszántói híveket szeretetteljes fogadtatásukért. Isten fizesse mindenki fáradozását.

 

Simon Melinda