dsc_0050

Szent László sírjához zarándokoltak a nagyváradi hívek

A Váradi Esperesi kerület kezdeményezésére 2016. május 22-én, vasárnap 17.30 órakor gyalogos zarándoklatra indult Nagyvárad népe a nagyvárad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához. A város plébániáinak hívei azért jöttek, hogy Szent László iránti tiszteletüket fejezzék ki, és kérjék a szent király közbenjárását.

 

A Vártemplomban 18.00 órakor mutatott be szentmisét Böcskei László megyéspüspök. A szentmise bevezetőjében a főpásztor azt mondta, hogy oda jöttek a hívek, ahol “minden elkezdődött”, az egyházmegye bölcsőjéhez, arra a helyre, ahol egykor a Szent László által építtetett székesegyház állt, és ahova később magát a szentet is temették.

 

Ezt követően, az egyházmegye elöljárója az újonnan felállított, szatmári műhelyben frissen restaurált, Szent László királyt ábrázoló oltárképet áldotta meg.

 

Prédikációjában Pék Sándor nagyváradi esperes, a Szent László templom plébánosa, egy lengyelországban megesett történettel szemléltette, hogy a kommunizmus idejében milyen nehéz volt templomot építeni, és mégis mennyire áldozatkészek voltak a hívek, sőt még a nem hívők is hozzájárultak a nemzetközi összefogás által felépített istentiszteleti hely megvalósításához. Ma nekünk nem kell templomot építenünk – fogalmazott az esperes – de feladatunk lélekkel és jelenlétünkkel megtölteni azokat a templomokat, amelyeket elődjeink építettek. Szentháromság vasárnapja és Szent Rita emléknapja lévén, a szónok kiemelte azokat az értékeket, amelyekre a szentek tiszteletének, illetve a háromságos Istenbe vetett hitnek kell ösztönöznie a híveket: az igazság keresése, a lelki béke megteremtése, és a szeretet megélése. Könnyű azokat szeretni, akikkel csak időnként talákozunk, mint például a barátokat, ismerősöket, és néha a legnehezebb a családunk iránt megmutatni szeretetünket – hívta fel végül a figyelmet Pék Sándor.

 

A liturgikus zenei szolgálatot a Szent László plébániatemplom Halmos László Kórusa biztosította, Kribus Mónika vezetésével.

 

A szentmise után a zarándokok a Boldogságos Szűz közbenjárását kérték az ő tiszteletére szentelt első székesegyház helyén felállított Mária oltár körül, ahol a májusi ájtatosságot végezték el.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO