2016_05_22_bucsu_szollos_1

Templombúcsút ünnepeltek a Nagyvárad-Szöllősi plébániatemplomban

A Nagyvárad-szőllősi római katolikus plébániatemplomban búcsúját ünnepelték Szentháromság Vasárnapján, 2016. május 22-én. A szentmise főcelebránsa Fejes Rudolf Anzelm O.Praem. premontrei apát volt, az ünnepség szónoka pedig Székely Antal nagyvárad-olaszi segédlelkész, aki közösségtudatot és egymás iránti tiszteletet ébresztő beszédet mondott a nagy számban megjelent hívek számára.

 

„A világ teremtett mivoltából, rendjéből, szépségéből világosan felismerhető Isten léte. Az, hogy van egy alkotó, akinek mindezt a csodálatos világot köszönhetjük, annak minden törvényszerűségével, ami a tudósokat elcsodálkoztatja és alkalmazásukban segíti, a művészeket pedig gyönyörű alkotásokra ihleti” – mondta prédikációjában Székely Antal, aki arról is beszélt, hogy a keresztények, a zsidók és a muszlimok is mind, ugyanazt az Istent imádják, ugyanabban az istenban bíznak és mind hozzá fordulnak a maguk nyelvén, a maguk szertartásaival, a maguk meggyőződéseivel. „Ábrahám istene, Jézus Krisztus istene, Mohamed istene ugyanaz az Isten akiben bíznak emberek milliárdjai és akiben megpróbálják megtalálni életüknek az értelmét” – fogalmazott.

 

Mint hozzátette, Jézus Krisztus akarata szerint nem szabad és nem kell árkokat vonni emberek közé, mert bár lehetnek különbözőek, az igazságukon lehet vitatkozni, de ahogyan Kalkuttai Teréz Anya is mondta a jócselekedetekkel, igaztettekkel, jó szándékkal nem lehet vitatkozni, mert az jó cselekedet lesz ezen az oldalon is, azon az oldalon is, mindenki számára. Az ünnepség a pápai himnusz, a nemzeti himnusz és a székely himnusz közös eléneklésével zárult.

 

Szombati Gille Tamás