tempfli_jozsef_2_2016

Elhunyt Tempfli József nyugalmazott püspök

A nagyváradi megyéspüspök és a Nagyváradi Székeskáptalan, valamint az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy 2016. május 25-én Nagyméltóságú és Főtisztelendő Tempfli József kiérdemesült nagyváradi római katolikus megyéspüspök, életének 86., papságának 54., püspökségének 27. évében, hosszú betegség után, szentségekkel ellátva elhunyt.

Elhunyt püspökünk földi maradványait 2016. május 29-én 15.00 órakor ravatalozzuk fel a nagyváradi székesegyházban, majd 18.00 órakor szentmisét mutatunk be lelki üdvéért. 2016. május 30-án a 11.00 órától tartandó engesztelő gyászmisét követően a nagyváradi székesegyház kriptájába helyezzük örök nyugalomra.

 

Tempfli József 1931. április 9-én született a Szatmár-megyei Csanáloson. Középiskoláit a nagyváradi Szent László Líceumban kezdte, a nagykárolyi piaristáknál folytatta, majd a tanügyi reform után Szatmárnémetiben érettségizett. 1950-1956 között tanító-nevelő a szentjobbi iskolában. 1956 őszén indult el a gyulafehérvári Római Katolikus Teológiára, amelyet 1962-ben fejezett be: május 31-én Isten Szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá. 1962-1979 között a Bihar-megyei Tenkén, 1979-1981 között a Szatmár-megyei Tasnádon, 1981-1990 között Nagyvárad-Olasziban plébános. 1982. június 27-én szentjobbi apáti címet kapott. 1990. március 14-én Szent II. János Pál pápa kinevezte a nagyváradi egyházmegye püspökévé. 1990. április

26-án a nagyváradi székesegyházban szentelték püspökké. Áldozatos munkája elismeréseként több egyházi és világi kitüntetésben részesült, többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét is megkapta. 2008. december 23-án XVI. Benedek pápa elfogadta nyugdíjazási kérelmét. Ezt követően a Kanonok sor 11. szám alatt berendezett kanonoki házban töltötte nyugdíjas éveit.

 

Emléke és nehéz időkben tanusított rendíthetetlen hitvallása mindannyiunk számára feladat és kötelesség!

 

Kérjük, hogy koszorúk helyett imával és egy szál virággal fejezzék ki tiszteletüket elhunyt püspökünk iránt. Nyugodjon békében!

 

Böcskei László megyéspüspök

a Nagyváradi Székeskáptalan és a papság nevében Fodor József pápai prelátus, nagyprépost a rokonság