dsc_0061

Véget ért a májusi jegyesoktatás

Huszonhét jegyespár vette át Böcskei László megyéspüspöktől a jegyesoktatáson való részvétel igazolását 2016. május 24-én, Nagyváradon, az Egyházmegyei Laikusképző Központban. A keddi képzés volt a május hónapban megtartott jegyesoktatási sorozat utolsó találkozója, amelyen olyan párok vettek részt, akik idén szeretnének házasságot kötni. Az idei első jegyesoktatás február és március hónapokban zajlott. Mindkét alkalommal négy találkozón vettek részt a jegyesek, ahol olyan témákról hallhattak mint ismerkedés a házastárssal, családias házasság, családként az egyházban. A jegyesoktatás másik célja az volt, hogy a párok egymással találkozhassanak, beszélgessenek, megtapasztalják azt, hogy hasonló örömöket és gondokat élnek meg a házas életre való készületükben. A képzés párhuzamosan folyt magyar és román nyelveken. Az ilyen formában megtartott jegyeskurzus nem helyettesíti a plébániákon megtartott jegyesoktatást, csak egy többletet szeretne nyújtani.

 

Kedd este a főpásztor három gondolat köré építette a jegyespárokhoz intézett buzdítását. Az első arról szólt, hogy mi is a célja az egyháznak akkor, amikor jegyesoktatásra hívja a párokat. Az egyház igyekszik az emberi élet minden fontos szakaszában a hívők mellett lenni, és mint olyan, a házasságkötés előtt, alatt és után is támogatni akarja őket életük útján. Az egyház egy nyáj, akinek pásztora maga Jézus, de ez nem egy leértékelő kifejezés, nem azt akarja mondani, hogy Isten az embereket tömegként kezeli, hanem az egyes emberhez személyesen hajol le, életének minden egyes szakaszában.

Második gondolatában a megyéspüspök a házasság szentségi mivoltát fejtette ki. Nem egy olyan szentségről van szó, amely csak a kiszolgáltatás pillanatában valósul meg, hanem egy folyamat, amely abban a pillanatban kezdődik, és a házastársi életben végig kísér. Ez nem más, mint Isten besugárzása a házastársak életébe – fogalmazott az egyházmegye elöljárója.

 

A harmadik gondolatban a házas élet céljáról beszélt Böcskei László püspök, ami nem más mint a boldogság keresése. Nemcsak a saját boldogságunk keresése a cél, hanem házastársunk boldogságának a megszerzése is – figyelmeztetett a megyéspüspök. A boldogságot nem úgy kell felfogni, mint egy távoli, elvont fogalmat, hanem aprópénzre kell váltani a mindennapokban, fontos odafigyelni a részletekre, ezáltal lehet megteremteni a családi élet boldogságát.

Végül pedig arról biztosította a püspök a jegyeseket, hogy az egyház ott van mellettük házasságkötés után is, imádkozik értük.