dsc_0246

Eltemették Tempfli József püspököt

Böcskei László megyéspüspök mutatta be 2016. május 30-án, 11.00 órakor a nagyváradi székesegyházban Tempfli József püspök temetési szentmiséjét.

Az elhunyt lelkipásztor iránti tiszteletüket kifejezni és lelki üdvéért imádkozni jöttek el számos nagyváradi, és más településekről érkező hívek, közéleti képviselők, felekezeti elöljárók, a nagyváradi egyházmegye és más egyházmegyék papjai. A helyi püspökkel koncelebráltak római és görög katolikus érsekek és püspökök, de külön említést érdemel a nagyváradi ortodox püspök, Sofronie Drincec imádságos jelenléte, aki katolikus testvéreivel való együttérzését fejezte ki a gyásznak ebben a pillanatában. Bukarestből érkezett Nagyváradra Miguel Maury Buendía érsek, pápai nuncius. Imáikkal fejezték ki végtisztességüket Tempfli püspök iránt különböző egyesületek, egyletek és lovagrendek képviselői is, akikhez életében, különösen püspöki működése idején, kiváló kapcsolatok fűzték. Ugyanakkor búcsút vett a földi életből eltávozott rokonuktól a család is.

A nagyváradi híveknek már vasárnap este alkalmuk volt tiszteletüket tenni és imádkozni szeretett főpásztoruk koporsójánál, hiszen 15.00 órakor helyezték ravatalra a holttestet a székesegyházban, 18.00 órakor pedig gyászmisét mutattak be lelki üdvéért.

 

A hétfői temetési szentmisén román nyelven mondott szentbeszédet Ioan Robu bukaresti érsek. A püspökszenteléskor tett ígéretekre és vállalt felelősségekre emlékeztetett a szónok, amelyeket elhunyt Tempfli József életében, püspöki szolgálata ideje alatt hűségesen teljesített. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a papi hivatásról beszélt, arról, ahogyan ez az ószövetség óta alakult az egyházban, mindezt az elhunyt püspök életére alkalmazva. Felkiáltójelként emelte ki, hogy a papi hivatások csökkenőben vannak, egyre keveseb az a fiatal, aki – mint egykor Tepfli püspök is tette – hallgat az isteni hívó szóra. Buzdította a híveket, hogy imádkozzanak papi hivatásokért, és hitét fejezte ki az iránt, hogy a földi életből eltávozott egyházi elöljáró is közbenjár az égben a papi és szerzetesi hivatásokért a nagyváradi egyházmegye részére.

 

A szentmise végén, Böcskei László megyéspüspök felsorolta az elhunyt főpap közvetlen munkatársait, azokat, akik betegségében mellette álltak, a rokonokat. Arra buzdította őket, hogy imával búcsúztassák Tempfli püspököt. A főpásztor megköszönte a politikai élet képviselőinek, más felekezetek vezetőinek a részvétnyilvánítást, a búcsúztatásban való részvételt. Áder János magyar köztársasági elnök és Erdő Péter bíboros üzenetben fejezték ki végtisztességüket.

 

A temetési szertartás elvégzése után, Tempfli József élettelen testét a székesegyház kriptájába temették el, az általa még életében kijelölt helyre, az egyházmegye korábbi elöljárói és kiemelkedő semélyiségei mellé.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO 1

 

VIDEO 2